VVCS uit ongenoegen over KNVB aanklager

8 oktober 2008

Bij monde van haar directeur Louis Everard heeft de VVCS maandagavond jl. tijdens de vergadering van de Adviescommissie Tuchtrecht speciale aandacht gevraagd voor de handelwijze van de KNVB aanklager, die het nodig vond om Klaas Jan Huntelaar een schikkingsvoorstel voor te leggen van één wedstrijd voorwaardelijk.

 

Deze handelwijze is in de ogen van de VVCS een even bizarre als onjuiste. Everard: “Een ieder heeft uit de mond van Jaap Uilenberg, de hoogste scheidsrechtersbaas in Zeist, kunnen optekenen dat Ajax volledig ten onrechte een strafschop werd onthouden, daar waar Feyenoord deze wel kreeg. Het is derhalve ook volgens Uilenberg een voldongen feit dat de scheidsrechter een tweetal identieke, strafschopwaardige, situaties volledig verschillend en onjuist beoordeelde.

                  

Eric Braamhaar             Jaap Uileneberg

Als in zo’n geval een speler direct na een zo belangrijke wedstrijd in zijn terechte teleurstelling concludeert dat de scheidsrechter marchandeerde met de regels, dan heeft èn de speler volledig gelijk en beledigt hij niemand. Immers, hij doet een keurig verwoorde en juiste vaststelling. Wanneer er dan toch door een kennelijk overijverige, zich zelf kennelijk iets te serieus nemende aanklager een onderzoek ingesteld moet worden, dan vind ik dat raar en volstrekt overbodig. Rolt er vervolgens uit dat onderzoek ook nog een schikkingsvoorstel voor één wedstrijd, dan vind ik dat werkelijk te flauw voor woorden”. De VVCS kijkt dan ook uit naar de inhoudelijke reactie.

Louis Everard