Eerste regiovergadering VVCS druk bezocht

20 november 2008

Afgelopen dinsdag vond in het Holiday Inn in Eindhoven de eerste regionale ledenvergadering van de VVCS plaats. Voor deze ledenvergadering werden afvaardigingen van de diverse spelersgroepen uit het zuiden uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst deed VVCS voorzitter Danny Hesp verslag van de activiteiten in het seizoen 2007/2008. Aan bod kwamen onder andere de VVCS academy, de cao onderhandelingen, het Webster arrest en er werd stil gestaan bij het overlijden van Karel Jansen. Theo Migchelsen gaf een verslag over de financiën van het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen.

Na afloop werd er in ontspannen sfeer met de in grote getalen opgekomen delegaties gedineerd en geborreld.

Aankomende dinsdag volgt er een tweede regiovergadering in Motel Breukelen voor de spelersgroepen uit het midden van Nederland. Aanvang 18.00 uur.