Nederlandse spelers voor gebruik van camera als hulpmiddel voor arbitrage

17 december 2008

Een grootscheepse enquête uitgevoerd door de Nederlandse spelersvakbond VVCS en het tijdschrift Voetbal International biedt een goed inzicht in de belevingswereld van de hedendaagse (Nederlandse) profvoetballer. De komende dagen zullen we hier de resultaten van enkele van de zestig vragen presenteren.

In totaal reageerden 434 van de 760 benaderde spelers op de enquête.

Op de vraag of de speler voorstander was van het gebruik van camera’s als hulpmiddel voor scheidsrechters antwoordde maar liefst 74,6% met een volmondig ja. Een minderheid – 23,7% – gaf aan tegen het gebruik van camera’s te zijn en 1,7% had hierover geen mening.

In maart liet de FIFA weten experimenten met Goal Line Technology – in elk geval voorlopig – te staken.

Overigens was 49,8% van de spelers tevreden met het niveau van de Nederlandse scheidsrechters; eenzelfde aantal vond de arbitrage matig tot slecht. Opvallend was dat de reeds 53-jarige Roelof Luinge met afstand tot de beste Nederlandse scheidsrechter werd gekozen.