Onderzoek naar contractsbepalingen van onder meer Ajax

4 februari 2009

Namens de VVCS hebben Danny Hesp, Louis Everard en Ad Dieben zitting in de Centrale Spelersraad. Vandaag vond er een regulier overleg plaats tussen de CSR en het bestuur betaald voetbal van de KNVB (lees: Henk Kesler, bijgestaan door Ninon Kok).

Een fors aantal actuele onderwerpen passeerde tijdens het in Hoofddorp gehouden overleg de revue. Een korte weergave:

In de standaard spelerscontracten zal binnenkort vermeld moeten worden hoeveel de betreffende makelaar bij het afsluiten van het dat betreffende contract (jaarlijks) bedong. Ook de “werkgroep spelersmakelaars” stemde hiermee inmiddels in. Dit betekent een stap verder richting transparantie, waaraan de CSR haar medewerking graag verleent.

De vertegenwoordigers van zowel de VVCS als Proprof vroegen de KNVB in het kader van hetzelfde standaard spelerscontract bovendien aandacht voor het gebruik van meer dan twijfelachtige contractsbepalingen waarin spelers wordt gevraagd afstand te doen van bevoegdheden welke hen volgens het Nederlandse arbeidsrecht en/of de FIFA reglementen toekomen. Dit betreft dan altijd de mogelijkheid om tussentijds het contract te doen eindigen.

Met de VVCS was de KNVB zeer verbaasd over het nog steeds niet hebben van een datum voor de namens Virgilio Teixeira te voeren arbitragezaak. Het verzoekschrift is allang ingediend, er werd een spoedeisend karakter aanwezig geacht en toch werd er nog geen datum voor behandeling vastgesteld. In tegendeel, men wist niet of een datum in de maand februari wel haalbaar zou zijn. Hoezo spoedeisend?

De VVCS vertegenwoordigers hebben de KNVB geïnformeerd over klacht welke door hen werd ingediend bij het College Bescherming Persoonsgegevens tegen de enorme privacy inbreuken welke voortkomen uit de toepassing van de WADA code.