Wat als je contract is opgezegd of van rechtswege afloopt?

25 maart 2009

31 maart is ieder seizoen weer een belangrijke dag omdat het de laatste dag is dat een club de speler via een aangetekende brief moet laten weten als zijn contract niet wordt verlengd. Dat geldt dan alleen voor verlengde contacten. Eerste contracten lopen van rechtswege af en daarbij hoeft zowel de club als speler geen actie te ondernemen.

Liet de club na om jou schriftelijk op te zeggen dan betekent dat dat jouw contract automatisch en onder dezelfde voorwaarden wordt verlengd voor het seizoen 2009/2010.

Wil je dat als speler niet, dan moet je de club door middel van een aangetekende brief op uiterlijk 15 mei laten weten dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande.

Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een nieuwe club. Door het nemen van ontslag verspeel je namelijk al je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig.

Mocht de club in een later stadium alsnog met jou rond de tafel gaan zitten dan kan in geval van beëindiging van een eerste contract vrij worden onderhandeld over de nieuwe voorwaarden.

Na beëindiging van een verlengd contract gelden er voor de nieuwe onderhandelingen 2 aanvullende eisen.

1. De speler moet schriftelijk aangeven dat hij bereid is te onderhandelen over een nieuw contract.

2. Het in dat geval door de club aan te bieden contract mag niet lager zijn dan 75% van het laatst verdiende salaris.

In de komende editie van De Contractspeler wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de ontslagprocedure en de consequenties daarvan voor de speler.

Neem voor meer informatie contact op met het kantoor van de VVCS (023-5546930).