Heb je recht op een schadeloosstelling nadat je contract is opgezegd?

1 april 2009

In de CAO is hiervoor een regeling getroffen. Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties.
De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief was in de eredivisie. Wil deze in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan  zijn aan alle drie de volgende eisen:
· er moet dus sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club middels een uiterlijk per 31 maart jl. verzonden  aangetekende brief  werd opgezegd;
· de speler moet tenminste vijf opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
· in het seizoen 2008/2009 mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel basissalaris plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest dan drie keer het maximum dagloon, oftewel 3 x € 47.802,- = € 143.406,-.

Ook voor de nu in de eerste divisie actieve spelers gelden dat zij bij einde contract dienen te voldoen aan  alle drie de volgende eisen:
· er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club  middels een uiterlijk op 31 maart verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
· de speler moet tenminste drie opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
· in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn geweest dan één maal het maximum dagloon in het kader van de WW/WAO, oftewel € 47.802,-.

De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang van het nog lopende seizoen promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus alleen de spelers van Volendam en ADO Den Haag.
Voor hen moeten we twee situaties onderscheiden.
De eerste is dat hun clubs er in slagen om zich te handhaven op het hoogste niveau. Dan gelden ook voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers bij het einde van het seizoen 2008/2009 de drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de eredivisie actieve spelers.
Voor het geval dat Volendam en/of ADO Den Haag onverhoopt na één seizoen (dus aan het einde van het nu lopende seizoen) mocht degraderen, dan gelden voor hen de eerste divisie eisen.
Deze speciale overgangsregeling geldt maar één seizoen. Dus wanneer VVV en ADO Den Haag zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

Hoe hoog is dan die schadeloosstelling? Geldt er een maximum bedrag?

De hoogte van de schadeloosstelling is afhankelijk van:
1. de duur van het dienstverband dat per 30 juni 2009 eindigt
en
2. de hoogte van het maandsalaris zoals de speler dat had gedurende het seizoen 2008/2009.
Voor ieder seizoen dat de speler bij zijn club actief was, is hij gerechtigd tot één maandsalaris.
Voor deze berekening geldt geen maximum. Wil een club bijvoorbeeld afscheid nemen van een zeer trouwe speler die tien jaar bij haar speelde, dan zal deze aan hem (indien hij voldoet aan alle drie voor hem van toepassing zijnde eisen) tien maandsalarissen moeten voldoen.