Voetballers Eredivisie en Jupiler League steunen Haiti

21 januari 2010

De Centrale Spelersraad (CSR), de vertegenwoordiging van alle spelers actief in het Nederlandse betaald voetbal, hield gisteren haar reguliere vergadering waarin de meest actuele onderwerpen met betrekking tot het voetbal in relatie tot de belangen van spelers worden besproken.

De zorgwekkende financiële positie van vele clubs in het Nederlandse betaald voetbal is een punt van zorg. HFC Haarlem verkeert in een voorlopige surseance van betaling, BV Veendam wist eerst tegen de uiterste datum van betaling de salarissen over de maand december op te hoesten, en ook bij een aantal andere clubs in de Jupiler League, maar ook de Eredivisie is de financiële positie weinig florissant. Niet dat de hoogte van de salarissen van de spelers is toegenomen. Nee, over de hele linie, maar zeker in de Eerste divisie, zijn de salarissen vergeleken met een aantal jaren geleden enorm teruggelopen. Ook het betaald voetbal heeft echter te kampen met de economische teruggang, en de daardoor tegenvallende inkomsten van clubs.

De CSR stond uiteraard uitgebreid stil bij de gevolgen van de aardbeving in Haïti, een van de armste landen ter wereld. De CSR is van mening dat ook de spelers actief in het Nederlandse betaald voetbal als collectief hun betrokkenheid bij de ramp moeten tonen, maar ook een bijdrage moeten leveren aan de wederopbouw van het land. Danny Hesp, voorzitter van zowel de VVCS als de CSR verwoordde het als volgt, “de voetballers zijn zich bewust van de precaire financiële situatie van clubs, waardoor onzekerheid over salarisbetalingen bestaat, maar zulks valt in het niet bij de meer dan schrijnende situatie in Haïti. Het collectief der spelers zal dan ook een bedrag ter grootte van € 55.555,55 doneren op giro 555 ten behoeve van Haïti”. Al eerder schonk het collectief der spelers een dergelijk bedrag bij de tsunami ramp.

Het voorstel van de CSR is met de aanvoerders van de BVO’s besproken, waarbij niet alleen unaniem werd ingestemd met het voorstel van de CSR maar vele spelersgroepen ook nog aangaven als spelersgroep zelf nog een extra donatie te willen doen.

CSR unaniem tegen camera’s in de kleedkamer

Deze week maakte Eredivisie-Live bekend dat een aantal clubs uit de Eredivisie zou hebben ingestemd met het toelaten van camera’s in de kleedkamer. Een eerste inventarisatie bij de spelers van de betreffende clubs leerde dat bij een aantal clubs  de spelers volstrekt niet waren geraadpleegd. De CSR is van mening dat camera’s in de kleedkamer niet thuis horen. Een eerste rondje langs de spelersgroepen leert dat de mening van de CSR door een overgroot deel van de spelers wordt gedeeld. De CSR kon zich dan ook prima vinden in de column van trainer en voormalig voetballer Willem van Hanegem, die de kleedkamer als heilig bestempelde, en zijn angst uitsprak dat niet alleen spelers, maar ook trainers en assistenten langzaam maar zeker in acteurs veranderen. De enige plek waar spelers en trainers nog zichzelf kunnen zijn is de kleedkamer!! Met camera’s erbij komt ook daar verandering in.