Arbitragecommissie stelt Ole Tobiasen volledig in het gelijk

21 september 2010

De arbitragecommissie stelt vast dat tussen Ole Tobiasen en MVV per 1 juli 2010 weldegelijk een arbeidsovereenkomst tot stand kwam, waarbij de speler  in dienst trad als technisch directeur en veroordeelt MVV tot betaling van het achterstallige salaris en vakantiegeld tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn beëindigd.

 

Tijdens de onderhandelingen over zijn laatste spelerscontract spraken de club en speler af dat wanneer de speler zelf zou aangeven zijn carrière als voetballer te willen beëindigen, hij bij MVV in dienst zou treden in een nieuwe, technische functie. Sneller dan verwacht gebeurde dat. Partijen spraken toen af dat Ole Tobiasen de nieuwe technisch directeur van MVV zou worden. Vervolgens ontving Tobiasen een concept functiebeschrijving en werd ook de pers ingelicht door de club. Kort hierna bleken directie en management voor Tobiasen in het geheel niet meer bereikbaar en werd er net gedaan alsof partijen in het geheel nog geen overeenstemming hadden bereikt. Omdat vervolgens ook alle verzoeken tot overleg werden genegeerd, resteerde niets dan de gang naar arbitragecommissie van de KNVB. Deze stelde Tobiasen dus in het gelijk. MVV dient alsnog het overeengekomen maandsalaris van € 6.000,– te betalen en wel met terugwerkende kracht tot 1 juli jl. De meer dan nijpende financiële positie en het feit dat de nieuwe bestuurders geconfronteerd werden met een voor hen kennelijk onduidelijke erfenis van voorzitter Goumans c.s., heeft de Arbitragecommissie wel doen besluiten dat MVV de mogelijkheid krijgt het dienstverband per 1 oktober aanstaande te doen eindigen. Mocht zij hiertoe besluiten, dan zal Tobiasen bovendien een schadeloosstelling ontvangen. De VVCS dankt haar advocaat in deze kwestie,  mr W.F.C. van Megen voor zijn inspanningen.