Adviescommissie tuchtrecht KNVB discussieert over gele kaarten

19 oktober 2010

Binnen deze Adviescommissie zijn alle geledingen van het betaalde voetbal vertegenwoordigd. Namens de VVCS heeft mr Louis Everard zitting. De laatste bijeenkomst vond plaats rond de laatste interland van het Nederlands elftal. 

Alle leden van de commissie zijn het erover eens dat het werkelijk een gotspe is dat technische hulpmiddelen nog steeds geweerd worden door de FIFA. Ook zij begrijpen dan ook niet waarom een brede vertegenwoordiging van de (top)coaches kenbaar maakte ook niet de noodzaak te zien van het gebruik van simpele middelen als goalline technology.

Waarover wel een discussie ontstond waren waarschuwingen (lees: gele kaarten) gegeven aan de verkeerde speler en waarschuwingen die door de scheidsrechter niet op het wedstrijdformulier zijn opgeschreven, respectievelijk verkeerd zijn opgeschreven. De mening van de VVCS hierin is heel duidelijk. In al deze gevallen moet de registratie van deze waarschuwing achterwege blijven. Haar redenen voor dit standpunt zijn eveneens duidelijk. Als een scheidsrechter tijdens de wedstrijd niet ziet dan een bal dik de doellijn is gepasseerd, wordt dit ook niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd. In tegendeel, dit moet dan kennelijk maar gezien worden als de charme van het voetbal. Bovendien is het ook een  dat wanneer een scheidsrechter een situatie heeft beoordeeld en later blijkt dat hij hierin fout zat, ook dit evenmin met terugwerkende kracht kan worden teruggedraaid.

Wanneer een scheidsrechter de verkeerde speler een gele kaart geeft, heeft hij de betreffende situatie op dat moment (weliswaar foutief) wel degelijk beoordeeld. Wanneer hij daar ook zelf achter komt en hiervan op het wedstrijdformulier melding maakt, moet het daarmee in de ogen van de VVCS zijn afgedaan. Het kan dan niet zo zijn dat op de burelen van de KNVB dan alsnog een registratie plaats vindt van deze kaart bij de speler die de overtreding wel maakte. De leden van de commissie leken Louis Everard hierin te kunnen volgen.

Dat laatste gold evenwel niet voor de administratieve dwalingen van de scheidsrechter. De meerheid van de aanwezigen is de mening toegedaan dat dit achteraf gecorrigeerd zou moeten kunnen worden. De VVCS is het hier dus bepaald niet mee eens. Zij zal deze discussie dan ook voortzetten binnen CSR verband.

Foto: www.wijgaanwinnen.nl