VVCS spreekt met VVCS- vertegenwoordigers in Raad van Toezicht CFK

20 oktober 2010

Zeer recent is de structuur van het CFK veranderd. Het bestuur is veranderd in een Raad van Toezicht, die meer op afstand staat, en het bestuur wordt nu gevormd door twee professionals. Namens de VVCS hebben Martin Snoeck en Aad Regeer zitting in de Raad van Toezicht van het CFK. Danny Hesp, Louis Everard en Ad Dieben spraken met deze vertegenwoordigers van de spelers.

 

Reeds jaren wordt er gesproken met de Belastingdienst over de CFK regeling, zonder dat zulks tot concrete resultaten heeft geleid. Een doorbraak lijkt nu dichterbij dan ooit, waardoor de regeling meer recht zou gaan doen aan datgene wat ruim 40 jaar geleden met de regeling werd beoogd. Aad Regeer en Martin Snoeck geven aan dat als een en ander doorgang vindt, er rond de winterstop mogelijk meer bekend is. In dat geval zullen de spelers geïnformeerd worden over hoe de CFK regeling er in de toekomst uit gaat zien.

 

De VVCS sprak met de heren Snoeck en Regeer ook over het externe toezicht op het CFK. Het Overbruggingsfonds CFK valt formeel niet onder de Pensioen en Spaarfondsenwet, maar werkt wel conform de richtlijnen van deze wet De VVCS zou graag zien dat de controle door DNB / AFM een meer formeel karakter krijgt. In dit kader dient wel betrokken te worden in hoeverre zulks kostenverhogend werkt.