Centrale Spelersraad uit bezorgdheid over kwaliteit scheidsrechters

1 december 2010

In Zeist kwam gisterenavond de CSR voor haar tweede reguliere overleg van dit seizoen bijeen. Alje Schut (FC Utrecht) en Sjoerd Ars (FC Zwolle) werden als nieuwe leden verwelkomd, terwijl afscheid werd genomen van Martijn Reuser en Geoffrey Galata.

Ben-Ivar Kolster, de directeur van het CFK, was als gastspreker aanwezig en gaf een uitgebreide toelichting op de op handen zijnde wijzigingen van de Overbruggingsregeling. Uitgangspunt van de wijziging is dat de regeling weer wordt ingericht voor datgene waar hij in oorsprong voor was bedoeld: een regeling voor de overgang naar de 2e carrière na afloop van de professionele voetbalcarrière. Concreet betekent dit dat de premie-inleg wordt verminderd en gemaximeerd, wordt er een maximaal fondssaldo ingevoerd, worden de “Oranje”-afdrachten via de KNVB beëindigd en wordt de mogelijkheid gecreëerd om de duur van de uitkering in te korten.

Hoewel niet terug te vinden op de agenda voor de vergadering, stond de CSR langdurig stil bij de kwaliteit van het scheidsrechterscorps. De vergadering maakt zich in deze grote zorgen. Belangrijkste punten van kritiek zijn:

·          De weinig consequente manier van fluiten. In de ene wedstrijd wordt de overtreding met een rode kaart bestraft, terwijl in een andere wedstrijd een gelijksoortige overtreding zelfs niet met een gele kaart wordt bestraft.

·          Het forse aantal rode kaarten dat dit seizoen al ten onrechte is gegeven. De kaarten worden nadien wel geseponeerd, maar het heeft wel grote consequenties in de wedstrijd zelf gehad.

·          Vooral in de Jupiler league wordt de wedstrijd geleid door jonge, onervaren scheidsrechters. De CSR juicht vernieuwing toe, maar de Jupiler league wordt thans teveel gebruikt (misbruikt) als kweekvijver, terwijl ook de Jupiler League een professionele competitie is met alle belangen die dat met zich mee brengt.

De CSR nam tevens kennis van het eindigen van de pilot van de zogenaamde prematch briefing. Welke nu gaat worden geëvalueerd.

Tenslotte maakt de CSR zich grote zorgen over door clubs gebruikte opleidingsovereenkomsten waarin spelers worden verplicht aan de club het onherroepelijke aanbod te doen dat de club gerechtigd is hen een arbeidsovereenkomst aan te bieden zodra zij 16 jaar zijn, en zich tevens verplichten dit aanbod te aanvaarden. Niet alleen de CSR maakt zich zorgen hierover, ook de Aanklager van de KNVB heeft zijn verbazing over het bestaan van deze overeenkomsten kenbaar gemaakt.