Ledenvergadering VVCS druk bezocht

8 februari 2011

Gisteren vond in het casino te Eindhoven de Algemene Ledenvergadering van de VVCS plaats. De opkomst was zeer goed te noemen.

Met name de zuidelijke clubs waren uiteraard breed vertegenwoordigd.

Voorzitter Danny Hesp liet middels een powerpoint presentatie de aanwezigen zien waar de VVCS medewerkers zich gedurende het seizoen 2009/2010 zoal mee bezig hielden. Uiteraard passeerden hierbij de gevoerde premieonderhandelingen, discussies met de KNVB, het faillissement van HFC Haarlem, de nieuwe CAO, maar ook de team VVCS en de VVCS Academy en VVCS re-integratieservice de revue. Opvallend was dat zeker de nieuwe Academy plannen zeer positief werden ontvangen.

Secretaris-penningmeester Theo Migchelsen legde financieel verantwoording af over het boekjaar 2009/2010.

Omdat Bas Roorda sedert 1 juli 2010 in dienst is bij de VVCS stapte hij uit het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Evgeniy Levchenko.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om kennis te maken met de regels van het blackjack spel en roulette, uiteraard gevolgd door een “voorzichtige” praktijktest. De avond werd besloten met een gezamenlijk diner, waarna alle aanwezige spelers besloten de nog aanwezige fiches in te leveren bij Arjan Swinkels, met het verzoek aan om hem om alles in te zetten op rood…