CSR voert overleg met directie van de KNVB

9 februari 2011

Dinsdagmiddag sprak een delegatie van de CSR (namens de VVCS waren Danny Hesp, Louis Everard en  Ad Dieben aanwezig) in Zeist met het bestuur Betaald Voetbal van de KNVB. De financiële positie van de clubs blijft zorgelijk. Het is dan ook daarom dat de CSR hecht aan de implementatie van de aanbevelingen als gedaan door de werkgroep onder leiding van Willem Vermeend. De CSR maakt zich ook grote zorgen over de verkoop van clubs aan buitenlandse personen, waarbij de CSR met name bedenkingen heeft voor de continuïteit op lange termijn.  De invoering van squad size limits in bijvoorbeeld Engeland, leidt er toe dat grote clubs zoeken naar alternatieven buiten Engeland om hun spelers op niveau te laten acteren. In de ogen van de CSR gaat zulks ten koste van de (opleiding van) Nederlandse spelers. Tevens is de CSR van mening dat squad size limits indruisen tegen zowel Nederlandse- als Europese wetgeving, en tevens een beperking van de werkgelegenheid betekenen. Het is dan ook daarom dat de CSR haar medewerking aan de invoering van een dergelijk systeem in Nederland zal onthouden.

KNVB en CSR spraken wederom over de plannen van de FIFA om het systeem van gelicentieerde agenten af te schaffen, hetgeen door beide partijen volstrekt onwenselijk wordt geacht. De CSR is dan ook zeer geïnteresseerd in de resultaten van de aanstaande besprekingen tussen de KNVB en zeven collega bonden in West-Europa.

Sinds de aanvang van dit seizoen is het mogelijk dat ook amateurclubs een arbeidsovereenkomst met spelers aangaan. In het amateurvoetbal is het contractueel echter een enorme chaos. Zo is er door het bestuur amateurvoetbal een standaard contract vastgesteld, maar worden er ook contracten geregistreerd die afwijken van de standaard. Op grote schaal wordt daarnaast door clubs gewerkt met contracten die niet aan de standaard voldoen, maar ook niet bij de KNVB ter registratie worden aangeboden. Het heeft er veel van weg dat het bestuur amateurvoetbal iedere grip heeft verloren.

Eind deze maand zullen de VVCS en ProProf met het COTH (Centaal Orgaan Top- en Hoofdklassen) rond de tafel zitten om met hen te spreken over een CAO . Een standaard contract dat, zonder uitzondering, door de Top- en hoofdklassers dient te worden gebruikt, zal daar zeer hoog op de agenda staan. De situatie bij Dijksche Boys is exemplarisch voor de geschetste chaos, waar met name de spelers de dupe van zijn. De CSR zal zich op korte termijn in deze wenden tot het Bondsbestuur van de KNVB.