VVCS wint ook in hoger beroep van KNVB

27 februari 2011

In het geschil tussen enkele ex-spelers van HFC Haarlem en de KNVB  heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de uitspraak in Kort Geding van de president Rechtbank Utrecht in stand blijft. De KNVB trekt daarmee wederom aan het kortste eind.

In een kort afgewogen oordeel onderbouwt het Hof dat de overschrijving van de spelers niet tot competitievervalsing heeft geleid. 

De overschrijvingen waren verzocht voorafgaand aan de uiterste datum waarop dispensatie mogelijk was en het ging om een beperkt aantal spelers die elk naar een andere club wilden verhuizen. Het niveauverschil tussen de Topklasse en de onderkant van de eerste divisie is niet heel groot.

De belangen van de spelers om te kunnen blijven voetballen (tegen  een salaris ) en zodoende hun vaardigheden op peil te houden, weegt naar het oordeel van het Hof zwaarder dan de door de KNVB aangevoerde argumenten over de bescherming van de competitie.

De VVCS is van mening dat het Hof met deze uitspraak recht doet aan de spelers die toch al zwaar getroffen werden door het faillissement van hun club en het verlies  van hun baan.

Voorzitter Danny Hesp:  “Wij hopen dat de KNVB lering trekt uit deze uitspraak en in de toekomst meer oog zal hebben voor de situatie van spelers die buiten hun schuld in de problemen komen.“