VVCS in adviescommissie tuchtrecht

3 augustus 2001

VVCS-voorzitter mr. Theo van Seggelen en VVCS-staflid mr. Louis Everard hebben zich opnieuw bereid verklaard voor herbenoeming in de Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal. In deze commissie heeft de VVCS-delegatie in het verleden aan belangrijke, voor spelers gunstige wijzigingen in het gele en rode kaartensysteem meegewerkt.
In het belang van de spelers, en in grotere overeenstemming met de omringende landen, hebben Van Seggelen en Everard zich onder meer beijverd voor een verruiming van het schorsingsbeleid. In plaats van na 3 gele kaarten volgde vanaf seizoen 1998-1999 voortaan pas na 4 gele kaarten een schorsing. Ook werd bepaald dat de regel 2 x geel = rood in het vervolg standaard slechts 1 wedstrijd schorsing opleverde.

Van belang was daarnaast de vaststelling van een separaat gele kaartensysteem voor competitie, bekervoetbal, nacompetitie en vriendschappelijke wedstrijden. Clubs beginnen daardoor altijd op gelijke voet aan de verschillende competities.

De nieuwe adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal wordt op de najaarsvergadering van 10 december vastgesteld. Naast Van Seggelen en Everard zijn de volgende leden aangezocht zich bereid te verklaren voor herbenoeming: J.F. Beck, L. Beenhakker, A.W.J. Castelijns, D.J. van Dijk, B.L. Hoppenbrouwer, J. Reker en J.A.C.M. Vlaminckx.