Geen whereabouts binnen Nederlands betaald voetbal

15 december 2011

Deze week spraken Louis Everard en Ad Dieben namens de VVCS met Herman Ram, directeur van de Nationale Doping Autoriteit.

Onderwerp van gesprek was het herziene dopingreglement van de KNVB.  De VVCS delegatie besprak met Herman Ram het hoe en waarom van het nieuwe reglement. Naar aanleiding van hun vragen kregen zij uitgebreid tekst en uitleg.

Uiteraard bespraken zij ook de actuele situatie. Gelukkig konden de aanwezigen vaststellen dat het Nederlandse betaald voetbal nog immer “schoon” is. Dopingschandalen kennen wij niet. Dit gegeven vormde dan ook de rechtvaardiging voor de Nationale Doping Autoriteit om het betaalde voetbal opnieuw buiten de zogenaamde testingpool te laten. Dit betekent dat de in Nederland actieve spelers tot nader order niet lastig gevallen worden met whereabouts en hiermee samenhangende beperkingen van hun privacy. De afspraak die de VVCS hierbij maakte is dat wanneer de spelers zich keurig blijven gedragen, hierin geen wijziging zal komen. De positie van de in Nederland actieve profs is hiermee wederom een heel stuk plezieriger dan die van veel van hun collegae in de ons omringende landen.