Algemene Ledenvergadering VVCS in Utrecht

20 december 2011

Gisterenavond vond in het Holland Casino te Utrecht de 50ste Algemene Ledenvergadering van de VVCS plaats. De opkomst was net als vorig jaar zeer goed te noemen. Zowel spelers uit ere- als eerste divisie gaven acte de presence.


Voorzitter Danny Hesp liet middels een powerpointpresentatie de aanwezigen zien waar de VVCS medewerkers zich gedurende het seizoen 2010/2011 zoal mee bezig hielden. Vanwege het 50 jarig jubileum werd een overzicht gegeven van mijlpalen in de geschiedenis van de vakbond. Van de oprichting in 1961 tot en met de uitreiking van het jubileumboek aan Louis van Gaal op 17 juni van dit jaar. Uiteraard passeerden de gevoerde premieonderhandelingen, het faillissement van RBC Roosendaal, de huidige CAO, maar ook het team VVCS, de VVCS re-integratieservice en de nieuwe webshop de revue.

Danny Hesp presenteerde met trots de eerste afgestudeerde profvoetballers aan de VVCS Academy en meldde de enorme toeloop van studenten het afgelopen jaar. In totaal studeren nu meer dan 80 profvoetballers aan de academy.


Secretaris-penningmeester Theo Migchelsen legde financieel verantwoording af over het boekjaar 2010/2011.

Omdat Bas Roorda sedert 1 juli 2011 fulltime als keeperstrainer in dienst is bij PSV stapt hij uit het bestuur. Hij is inmiddels opgevolgd door Robert van Westerop. Ook Edwin Linssen treedt terug en wordt opgevolgd door Kees Luijckx. Edwin heeft een meerjarig contract getekend op Cyprus en kan zijn bestuurstaken niet meer vervullen. Wij bedanken beiden voor hun inzet en wensen hen succes in de toekomst.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om kennis te maken met de regels van het blackjack spel en roulette, uiteraard gevolgd door een “voorzichtige” praktijktest. De avond werd besloten met een uitgebreid buffet, waarna enkele van de aanwezige spelers besloten om nog een klein gokje te wagen in het casino. Hopelijk levert dit geen extra werk op voor onze Stichting Schuldhulpverlening.