Transfer van Ruud van der Rijt naar Willem II onzeker door blessure

26 januari 2012

De overgang van de 23-jarige Ruud van der Rijt van FC Eindhoven naar Willem II lijkt op dit moment hoogst onzeker.

Op het eerste oog lijkt dit een vreemd bericht. Zeker daar beide clubs het voorbije weekend volledige overeenstemming bereikten over de hoogte van de afkoopsom en ook de speler en Willem II het mondeling eens werden over de voorwaarden van een contract voor tweeënhalf jaar.

Het probleem is de achillespeesblessure van de speler, waardoor de speler niet direct inzetbaar is. Hij zal een paar weken nodig hebben om weer te kunnen presteren op het niveau dat men van hem inmiddels gewend is. Dat werd vastgesteld tijdens de door partijen afgesproken medische keuring.

Let wel, de speler is derhalve niet afgekeurd, zoals in diverse nieuwsberichten abusievelijk werd gemeld. Hij is alleen niet direct inzetbaar en wel door een blessure, welk zeker niet een ernstige is.

Op dit moment bespreken de betrokken clubs hoe hiermede om te gaan. Dit geschiedt in goede harmonie. Nog deze week verwacht de VVCS te kunnen melden of de transfer alsnog doorgang vindt.