Bizar voetbalnieuws van over de grens

24 februari 2012

Nog geen drie weken geleden berichtte het webteam van de VVCS over het door de FIFPro gelanceerde blackbook. Het VVCS team concludeerde toen dat het voetbal in Oost-Europa door en door verrot is. Vandaag hadden wij contact met de collegae van Spins, de Sloveense zusterorganisatie van de VVCS. Op de vraag of er sprake was van overweldigende media aandacht kregen wij een wel zeer bizar en onverwacht antwoord. De Sloveense sportpers negeerde het blackbook volledig. Waarom? Heel simpel omdat men bang is anders geen kaartjes meer te krijgen voor interlands…

 

Nog meer bizar nieuws uit Slovenië.

Een aantal spelers werd ontslagen wegens tegenvallende sportieve resultaten. Het behoeft geen nadere uitleg dat dit zich bepaald niet laat omschrijven als een zgn. just cause. De spelers wendden zich dan ook tot de nationale arbitragecommissie. Daar werden zij in het gelijk gesteld. De club liet het daarbij evenwel niet zitten. Men ging tegen deze beslissing in beroep. Dit beroepsorgaan, dat geen spelersvertegenwoordiging kende, besloot dat wel degelijk sprake is van een rechtsgeldige beëindiging van de contracten. De nationale voetbalbond kijkt slechts weg en beperkt zich tot de mededeling dat zij dit vonnis heeft te respecteren…

 

Stakende profvoetballers in Peru.

Al sinds vorige week vrijdag is er sprake van een massale spelersstaking in Peru. Aanleiding hiertoe vormt het besluit van de league (ADFP) dat de clubs in het vervolg een periode van 24 maanden (!) de tijd hebben om achterstallige spelerssalarissen te betalen. Dit terwijl men tot nu bij de aanvang van de competitie moest kunnen aantonen dat alle eventuele schulden aan spelers waren voldaan, dan wel dat er sprake was van door beide partijen voor akkoord getekende betalingsregelingen. Uiteraard hebben de collegae van de SAFAP geweigerd dit te accepteren. Omdat overleg niet tot enig resultaat leidde, resteerde nog maar één middel en dat was het uitroepen van een staking. Er waren nota bene spelers, zoals die van Allianza Lima, die al langer dan zeven maanden geen salaris meer hadden mogen ontvangen. Zij zouden dus nog 17 maanden moeten wachten. De reacties van de clubs op deze spelersstaking laten zich omschrijven als bizar en volkomen gestoord. Enkele clubs hebben namelijk al aangekondigd dat zij zich geheel zullen terugtrekken uit het profvoetbal. Eén van hen is nota bene Universidad San Martin, een financieel super gezonde club die ook sportief uitstekend scoorde en zelfs kampioen werd. Zelf noemt men dit een “principieel besluit”. Uiteraard zijn er ook clubs die de spelers nu zwaar beboeten en anderszins onder druk zetten. De club César Comercio heeft besloten om vakbondsleden te weren. Haar selectie kent thans nog exact elf spelers… De club Union Comercio beperkte zich tot het opleggen van boetes corresponderend met 50% van het maandsalaris.

De Peruaanse VVCS, de SAFAP, heeft hierop de onderhandelingen geopend met de voetbalbond, de FPF. Deze twee partijen bereikten een akkoord, waarin wordt bepaald dat de clubs op 3 maart aanstaande de competitie zullen hervatten indien alle 16 clubs dan hun schulden hebben gesaneerd op de oude manier. De clubs hebben al laten weten dit zeker niet te zullen doen…

Wanneer ook de league dit akkoord weigert te accepteren, zal dit wel eens het einde van het professionele voetbal in Peru kunnen betekenen.

 

Russische lastercampagne tegen medewerkers spelersvakbond

In Moskou zingt een meer dan hardnekkig gerucht rond dat de nationale voetbalbond een bureau in de arm heeft genomen om een lastercampagne te starten tegen onze Russische collegae Nikolai Grammatikov en Vladimir Leonchenko. Het bureau zou hiertoe een budget ter beschikking hebben gekregen van € 80.000,–…