Nederlandse en Engelse spelers strijden om TV-gelden

1 oktober 2001

In Nederland zal de VVCS binnenkort gaan strijden om een deel van de TV-gelden weer aan de spelers ten goede te laten komen. In Engeland is het geen vraag óf de spelers moeten meeprofiteren van de TV-miljoenen. Daar dreigen de spelers met een staking slechts vanwege de hoogte van dit bedrag.

In Nederland kregen de spelers van oudsher een even groot deel van de TV-gelden toebedeeld als een club uit het betaald voetbal: 1/37e deel (2.7%) van het totaal ging aldus naar de acteurs zelf.

De clubs hebben twee jaar geleden echter de KNVB het recht ontnomen om namens hen over de TV-gelden te onderhandelen, waarna de regeling met de spelers werd stopgezet.  De spelersorganisatie zal binnenkort echter met de steun van de spelers een procedure starten om deze maatregel weer ongedaan te maken. De VVCS beroept zich daarbij op een principieel recht en het gewoonterecht.

In Engeland liggen de verhoudingen iets anders. Daar is de kwestie niet óf de spelers een deel krijgen, maar is juist de omvang van dat deel inzet van de strijd die momenteel wordt uitgevochten. De Engelse voetbalvakbond PFA heeft al met een staking gedreigd als het verkleinde aandeel niet alsnog opgeschroefd wordt.

Bij de laatste overeenkomst kregen de Engelse spelers nog 7,5 miljoen Britse Ponden van de Premier League, zo’n 5% van het totaal. Dit jaar zijn de TV-gelden zodanig gestegen dat 5% maar liefst 27,5 miljoen Pond zou opleveren. Maar het spelersaandeel is daarentegen juist gezakt naar 5,2 miljoen Pond, nog slechts iets meer dan 1% van het totaal.

The PFA ontvangt al TV-gelden sinds 1955. De clubs waren destijds bang dat de spelers om meer geld zouden vragen als ze voortaan op TV zou komen. De spelers waren echter bereid hun individuele rechten op te geven, in ruil voor een collectief te verdelen deel van de TV-inkomsten. Aan dit ‘grondrecht’ van de spelers wordt nu van alle kanten getornd. Ontoelaatbaar vinden de spelersorganisaties in Engeland en Nederland. De spelers dienen het deel van de TV-gelden dat hun al jaren toekomt ook in de toekomst weer te ontvangen.