Principeakkoord CAO door clubs verworpen

14 juni 2002

De clubs uit het betaald voetbal hebben gisteravond het principeakkoord, dat hun onderhandelingsdelegatie met de spelersorganisatie had gesloten, verworpen. Daardoor lijkt de flexwet per 1 juli ook in het betaald voetbal zijn intrede te doen.

De onderhandelingsdelegatie van de clubs bestond uit J. Gerrits (RKC Waalwijk), I. Kuiper (Heerenveen), J. Bijl (FC Zwolle), G. Slager en S. Rossmeisl (beiden FBO). Zij sloten na zes maanden onderhandelen met de spelersorganisaties VVCS en Proprof een principeakkoord, dat nu door de clubs verworpen is.

Met name de topclubs blijken moeite te hebben met het opnemen van de collectieve rechten in de CAO, terwijl dit voor de kleinere clubs juist een aardige bron van inkomsten zou kunnen opleveren. De clubs uit de eerste divisie blijken op hun beurt weer problemen te hebben met de voorgestelde schadeloosstellingsregeling.

VVCS-voorzitter Theo van Seggelen: ‘Dit is triest voor het voetbal, maar ook voor de onderhandelingsdelegaties van zowel de spelers als de clubs, die er zoveel tijd in hebben gestopt. Het principeakkoord was in de ogen van de VVCS minimaal, maar gezien de moeilijke financiële positie van de clubs besloten we toch dit akkoord te sluiten.’

Nu er per 1 juli 2002 geen collectieve arbeidsovereenkomst is, treedt de flexwet – die door de CAO voor het betaald voetbal uitgesloten zou worden – onverkort in werking. Weliswaar heeft de oude CAO nog een nawerking (contracten gesloten gedurende de afgelopen drie jaar vallen onder de oude CAO), maar voor contracten die vanaf 1 juli 2002 worden gesloten of worden verlengd geldt nu de flexwet.

Door de flexwet kunnen spelers met een opzegtermijn van een maand zonder noodzakelijke afkoopsom overstappen naar een andere club.

Van Seggelen: ‘De clubs spelen met vuur en hebben het principeakkoord blijkbaar niet op waarde weten te schatten. Gebleken is weer dat de verdeeldheid tussen de clubs groot is en er geen enkele vorm van solidariteit tussen de clubs bestaat.’

De VVCS heeft vanochtend na overleg besloten de onderhandelingen in geen geval opnieuw te openen. Ook is telefonisch contact gezocht met Proprof, die zich met dit standpunt heeft verenigd.

Van Seggelen: ‘De CAO-onderhandelingen zijn volgens de regels verlopen, dus er is geen enkele reden om daarop terug te komen. Dit zou geen recht doen aan de spelers en de spelregels van de onderhandelingen. De VVCS zal zich nu gaan beraden op de toepassing van de flexwet.’