CSR eist handhaving nationale transfertermijnen

28 augustus 2002

De Centrale Spelersraad eist van de KNVB dat zij de bestaande termijnen voor binnenlandse transfers ongewijzigd laat. Volgens een voorstel van de KNVB zouden na 1 september geen transfers meer kunnen plaatsvinden. Pas tussen 1 en 31 januari 2003 zouden er weer spelers van club kunnen wisselen. Door deze aangekondigde maatregel dreigen honderden werkloze profvoetballers de komende vier maanden in elk geval niet aan het werk te komen.

Middels een brief, die dinsdag de 27ste augustus aan de heer Kesler van de KNVB is verzonden, geeft de CSR te kennen geen instemming te verlenen aan de voorgestelde wijzigingen van de artikelen 5 en 6 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal.

De CSR spreekt over een ongewenste beperking van de mobiliteit van de spelers en vindt daarbij de werkgevers (de clubs, vertegenwoordigd in de FBO) aan haar zijde.

Totnogtoe gold in Nederland de eerste vrijdag van maart als de dag waarop de Nederlandse transfermarkt gesloten werd. Deze beperking werd ook door de CSR onderschreven om het sportieve verloop van de competities te kunnen waarborgen. De CSR ziet geen enkele aanleiding om deze regeling nu te wijzigen.

De KNVB volgt met de door haar voorgestelde blokkade de FIFA, die met het nieuwe internationale transferreglement twee korte transferperiodes heeft ingesteld. Dit is voor de Centrale Spelersraad echter nog geen reden om spelers ook op nationaal niveau te blokkeren.

De CSR wacht op een formele reactie van de KNVB. Mocht de voetbalbond onverhoopt besluiten het standpunt van de CSR te negeren, dan zal de spelersraad naar de rechter stappen.