Terug uit het buitenland zonder nieuwe club

25 september 2002

Spelen voor een buitenlandse club heeft mooie kanten, maar kent ook wat bijzondere aandachtspunten. Dat is met name zo wanneer je contract afloopt en je niet aansluitend een nieuwe club hebt gevonden, of wanneer je carrière geëindigd is. Mr. Louis Everard zet de problemen op een rijtje.

Wanneer je in Nederland voetbalt en je komt zonder club te zitten, dan heb je in principe recht op een WW-uitkering. Je moet je dan wel aan de voorwaarden houden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je als werkzoekende bent ingeschreven bij het CWI (voorheen het Arbeidsbureau) en dat je voldoende solliciteert. Voldoende wil zeggen: tenminste één keer per week. De VVCS kan daarbij adviseren. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan loop je de kans om je uitkering te verspelen.

In het buitenland is het verhaal nog lastiger. Zodra je contract afloopt en je werkloos wordt, dien je een uitkering aan te vragen in het land waar je gespeeld en gewoond hebt.

De ervaring leert dat een aanvraag indienen niet gemakkelijk is. De club zal niet snel helpen omdat je weg bent en zaakwaarnemers weten meestal de weg en de regels niet. Het advies is om je niet te laten wegsturen zonder ingediende aanvraag.

Dat wordt niet anders wanneer je na afloop van je contract in het buitenland meteen terug gaat naar Nederland. Een aanvraag voor Nederlandse WW zonder eerst een aanvraag te hebben gedaan in het buitenland, kan slechts onder bijzondere omstandigheden worden toegekend.

Meestal zal het uitvoeringsorgaan (UWV GAK) zich op het standpunt stellen dat je de uitkering had moeten vragen in het land waar je gevoetbald en gewoond hebt. Bezwaar tegen dit standpunt is mogelijk maar geeft zeker geen garantie op succes.

Beter is het dus om meteen na afloop van het contract – of iets daarvoor – de werkloosheidsuitkering te vragen in het land waar je gespeeld en gewoond hebt. Als de uitkering wordt toegekend en je gaat naar Nederland, dan kun je die uitkering ‘meenemen’ en kan de uitbetaling via UWV GAK in Nederland lopen. De buitenlandse voorwaarden blijven wel van toepassing. Let er wel op dat het bovenstaande alleen geldt voor werkloosheid in EEG-landen. Voor landen buiten de EEG gelden meestal andere regels.

Mocht je ondanks deze adviezen toch nog tegen problemen aanlopen, dan kun je je altijd tot de VVCS wenden voor verder advies.