Nieuwe CAO officieel ondertekend

11 december 2002

Het akkoord was in september reeds bereikt, maar de nieuwe CAO voor contractspelers is vandaag nu ook officieel ondertekend. De afgelopen maanden is de overeenkomst tot tevredenheid van alle partijen op papier uitgewerkt.

Door de nieuwe CAO, die met terugwerkende kracht per 1 juli 2002 ingaat en drie jaar geldig is, zijn spelers gerechtigd tot een aantal verbeterde minimumvoorzieningen. Enkele voorbeelden:


Namens de VVCS tekende Martin Snoeck

(2e van rechts) de CAO

– de schadeloosstelling bij de beëindiging van het dienstverband door de club is niet langer gemaximeerd tot zes maandsalarissen maar zal volledig afhankelijk zijn van de duur van het dienstverband: dus 10 jaar in dienst betekent 10 maandsalarissen.

– spelers van 23 jaar of ouder met een semi-profcontract zijn gerechtigd tot tenminste 100% van het wettelijk minimumloon.

– spelers met een particuliere ziektekostenverzekering zijn gerechtigd tot een restitutie van 50% van de premie, de doorbetalingsregeling bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid is dermate verbeterd dat bij blijvende arbeidsongeschiktheid ook na 12 maanden tot 100% van het maandsalaris door de club aangevuld dient te worden en wel tot het einde contract.

– Geheel nieuw is ook het overlegplatform dat de partijen bij de CAO zullen inrichten. Het platform zal twee aparte afdelingen krijgen; één die zich zal bezighouden met arbeidsrechtelijke aangelegenheden (denk daarbij aan een nieuw standaard spelerscontract, een nieuw reglement spelersraden, keuringen en dopingproblematiek), de andere zal onderzoeken of het mogelijk is om inkomsten te genereren middels het vermarkten van het collectief van spelers- en clubrechten.


De VVCS zal een dezer dagen via e-mail alle spelersraden van de clubs informeren over de ins en outs van de nieuwe CAO.