Kolpak-zaak zorgt voor beroering in voetballanden EU

12 mei 2003

De uitspraak van het Europese Hof in de Kolpak-zaak (zie artikel van 9 mei) kan grote gevolgen hebben voor de voetballanden binnen de EU die momenteel een beperking van het aantal spelers van buiten de EU kennen. Door de uitspraak van het Europese Hof is een dergelijke beperking voor spelers uit 24 nieuwe landen niet langer toegestaan. Met name Italië en Spanje worden door de uitspraak getroffen. Hieronder volgt een overzicht van de regels die momenteel op dit gebied gelden in de EU-landen.

Nederland
Nederland voert voor niet-EU-werknemers een restrictief beleid: verblijfs- en werkvergunning worden slechts verleend wanneer er een tekort is aan specifieke werknemers.

In het voetbal geldt in principe hetzelfde criterium. Tot voor kort werd door een commissie tamelijk subjectief beoordeeld of een speler van buiten de EU kwaliteiten had die in Nederland onvoldoende voorhanden waren.

Momenteel is het criterium gekoppeld aan strikte salariseisen. Een speler van buiten de EU van 18 of 19 jaar moet minimaal 75% van het gemiddelde spelersalaris verdienen. Een speler van 20 jaar of ouder van buiten de EU moet minimaal 150% van het gemiddelde salaris verdienen.

Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat alleen zeer getalenteerde spelers van buiten de EU naar Nederland worden gehaald. Het aantal spelers van buiten de EU is in principe ongelimiteerd.


Kaartje met in blauw de 17 oorspronkelijke EU-landen en in groen de 24 nieuwe landen waarvan de spelers dezelfde rechten krijgen.

Spanje In Spanje mag een club uit de Primera Division maximaal 4 spelers van buiten de EU onder contract hebben staan, waarvan er maximaal 3 tegelijkertijd kunnen worden opgesteld. In de Segunda Division is dit aantal respectievelijk 3 en 2 spelers. Een speler uit Zuid-Amerika geldt reeds na 2 jaar als speler met de Spaanse voetbalnationaliteit.

Italië Italië kende tot twee jaar geleden een beperking van 5 niet-EU-spelers per club in de Serie A en 1 niet-EU-speler in de Serie B. De afgelopen twee jaar bestond er echter geen beperking.

Aan het begin van het huidige seizoen mocht echter nog slechts één nieuwe speler van buiten de EU gecontracteerd worden. En het voorstel voor volgend seizoen luidde zelfs dat slechts één speler van buiten de EU gecontracteerd mocht worden, pas nadat eerst een niet-EU-speler de club verlaten had. Clubs uit de Serie B en C zouden helemaal geen spelers van buiten de EU mogen contracteren.

Griekenland In de hoogste divisie mogen maximaal 5 spelers van buiten de EU onder contract staan, in de tweede divisie maximaal 3 spelers. Volgend jaar zou dit aantal teruggebracht worden naar respectievelijk 3 en 1 speler. Overigens kunnen spelers uit Hongarije, Polen, Tsjechië Bulgarije en Oekraïne zonder vergunning in Griekenland spelen.

Frankrijk In Frankrijk wordt je automatisch een werkvergunning toegewezen als je een contract hebt bij een club. Wel geldt een maximum van 5 niet-EU-spelers per club in de Division 1 en een maximum van 3 niet-EU-spelers in de Division 2. Vanwege de uitspraak in de Malaja-zaak (zie artikel 9 mei) kon deze restrictie sinds december 2002 voor 24 extra landen (zie kaartje) niet langer aangehouden worden.

Portugal In de hoogste divisie mogen maximaal 6 spelers van buiten de EU onder contract staan, waarvan er maximaal 4 tegelijk mogen spelen. In de tweede divisie geldt: maximaal 5 onder contract, 3 tegelijkertijd spelen. Daarnaast moeten clubs in de tweede divisie minimaal 10 en in de derde divisie minimaal 12 spelers met de Portugese nationaliteit onder contract hebben staan.


Braziliaanse spelers hebben een dubbele nationaliteit (en worden dus als Portugezen beschouwd); spelers uit andere voormalige koloniën als Angola en Mozambique worden tot de buitenlanders gerekend.

Duitsland Duitsland maakt slechts een onderscheid in spelers uit UEFA-landen en niet Europese spelers. Een club mag maximaal 5 niet-Europese spelers onder contract hebben staan. Voor Europese spelers geldt geen maximum. Elke club dient minimaal 12 Duitse spelers onder contract te hebben staan.


In de derde (Regionalliga) en vierde divisie (Oberliga) dient een club minimaal 4 spelers van onder 24 jaar onder contract te hebben staan, waarvan minimaal 1 speler van onder de 21 jaar.

Engeland In Engeland geldt geen maximum voor het aantal spelers van buiten de EU per club. Een speler dient zich echter eerst te melden bij het Department for Foreign Affairs. Het DFA vraagt de FA vervolgens om advies voor het verstrekken van een verblijfs- en werkvergunning. Als een speler geweigerd wordt kan hij zich wenden tot een tribunaal waarin ook de spelersvakbond PFA zitting heeft.

Schotland Een speler van buiten de EU wordt toegelaten wanneer hij tot de top-10% van best verdienende spelers van een club behoort. Er geldt een maximum van 2 spelers van buiten de EU per club.

Ierland Wanneer een buitenlandse speler in Ierland wil spelen bekijkt de regering in samenspraak met de spelersvakbond of de speler over de vereiste kwaliteiten beschikt. Totnogtoe is echter nog geen buitenlandse speler geweigerd. Er is ook geen beperking voor het aantal spelers van buiten de EU per club.

België Een speler van buiten de EU krijgt in België een werkvergunning als hij minimaal vier keer het minimum salaris verdient (ongeveer € 60.000,-). Er is geen limiet in het aantal spelers van buiten de EU per club. Na 5 jaar krijgt een buitenlandse speler de Belgische (voetbal)nationaliteit.

Finland In Finland gelden geen restricties wat betreft het aantal spelers van buiten de EU dat bij een club onder contract mag staan. Wel mogen slechts maximaal 5 spelers van buiten de EU tegelijkertijd opgesteld worden.

Oostenrijk In de hoogste divisie zijn per club maximaal 7 werkvergunningen toegestaan voor spelers van buiten de EU. In de tweede divisie maximaal 3. In de tweede divisie mag een club maximaal vier buitenlanders onder contract hebben staan, inclusief de buitenlandse spelers van binnen de EU. Bovendien dienen in beide divisies clubs minimaal 9 spelers met de Oostenrijkse nationaliteit onder contract hebben staan.

Zweden Per club mogen slechts drie spelers van buiten de EU onder contract staan. Na drie jaar geldt een speler niet langer als buitenlander.

Denemarken In Denemarken geldt geen maximum aan het aantal contractspelers van buiten de EU per club. Bovendien krijgt elke speler met een contract automatisch een werkvergunning. Wel mogen slechts maximaal drie spelers van buiten de EU tegelijkertijd opgesteld worden. Na 7 jaar kan een buitenlandse speler de Deense (voetbal)nationaliteit krijgen.

Noorwegen Noorwegen is geen EU-land, maar behoort tot de zogenaamde European Economic Area en om die reden geldt ook hier een beperkende maatregel voor spelers van buiten de EU: per club mogen slechts 2 spelers van buiten de EU onder contract staan. Voor spelers binnen de EU/EEA geldt geen limiet.