Inkomensvoorwaarden voor spelers van buiten EU

4 juli 2003

De KNVB heeft het inkomensgemiddelde vastgesteld dat het komende seizoen gehanteerd zal worden bij de beoordeling van aanvragen om een werkvergunning voor spelers van buiten de EU. Spelers van buiten de EU dienen op grond van dit gemiddelde minstens € 436.490 te verdienen om een werkvergunning te kunnen verkrijgen.

Om te kunnen beoordelen of het geboden salaris aan een beroepsvoetballer marktconform is zal voor het seizoen 2003/04 een inkomensgemiddelde van € 290.995,- gehanteerd worden.


Spelers van 18 en 19 jaar van buiten de EU dienen ten minste 75 % van dit gemiddelde te verdienen, zijnde € 218.246,25.


Spelers van 20 jaar en ouder van buiten de EU dienen ten minste 150 % van dit bedrag te verdienen om een tewerkstellingsvergunning te verkrijgen: € 436.490,-.