Premieconflict FC Volendam opgelost

19 september 2003

Het premieconflict tussen de spelersgroep en het bestuur van Volendam is opgelost. Na bemiddeling van de VVCS is een compromis bereikt voor het lopende seizoen. Slechts voor het bekertoernooi moet nog overeenstemming bereikt worden. Twee weken geleden gingen de spelers nog in staking nadat het bestuur een in hun ogen onacceptabel finaal voorstel had gedaan.

Met het oorspronkelijke premievoorstel leken de spelers er in vergelijking met vorig jaar – toen Volendam nog in de Gouden Gidsdivisie uitkwam – alleen maar op achteruit te gaan. De premies waren weliswaar iets verhoogd, maar verwacht mag worden dat de club in de eredivisie aanzienlijk minder punten zal halen dan de 60 punten waarop Volendam vorig seizoen eindigde.


VVCS-jurist Louis Everard overlegt met de spelers van FC Volendam

De spelersgroep sloeg twee weken geleden een training over om met de VVCS haar positie te bepalen. Hoewel het Volendam-bestuur bij monde van voorzitter H. Kras liet weten dat het vanwege het beperkte budget de groep geen nieuw tegenvoorstel kon doen, wisten Ad Dieben en Louis Everard van de VVCS beide partijen toch opnieuw aan tafel te krijgen.

VVCS-jurist Louis Everard: ‘De spelers zijn blij dat er nu eindelijk een overeenkomst ligt. We hebben een akkoord bereikt over de premies per punt, de premie voor een eventuele nacompetitie en een collectieve totaalpremie bij behoud in de eredivisie.’

Een aantal voorstellen van het bestuur vond in de ogen van de spelersgroep geen genade. Everard: ‘De spelers willen dat de volledige premies gelden voor alle 18 spelers die op het wedstrijdformulier staan en niet alleen voor de 14 spelers die daadwerkelijk in actie komen.’

Ook een premievoorstel voor volgend seizoen werd vooralsnog afgewezen. Everard: ‘Het bestuur wilde het premievoorstel van dit seizoen koppelen aan een – verlaagd – premievoorstel voor volgend seizoen. Maar de spelers willen niet nieuwe collega’s of misschien wel hun opvolgers binden aan een regeling voor komend seizoen. Dat moet volgend jaar opnieuw met de groep van dat moment besproken worden.’

Dieben en Everard zijn van mening dat de spelergroep van FC Volendam zeer coöperatief met de clubleiding heeft meegedacht.