Zaak-Kastoredjo opgelost

9 oktober 2003

Het conflict tussen Marciano Kastoredjo en de Stichting Topsport DOVO is uit de wereld. De verdediger tekende deze zomer een contract bij De Graafschap nadat hij de Stichting Topsport DOVO reeds mondelinge toezeggingen zou hebben gedaan. Na tussenkomst van de VVCS is nu een redelijke financiële tegemoetkoming overeengekomen.

Marciano Kastoredjo tekende deze zomer een 3-jarig contract bij De Graafschap, waarop de Stichting Topsport DOVO een kort geding tegen de 21-jarige verdediger aanhangig maakte. De stichting beriep zich op mondelinge toezeggingen die Kastoredjo de zaterdaghoofdklasser reeds gedaan zou hebben.

De eis van de stichting – een verbod om voor enig andere club dan DOVO te spelen op straffe van een dwangsom – werd echter op vrijdag 18 juli door de voorzieningenrechter in Utrecht volledig afgewezen. Kastoredjo werd daarbij juridisch bijgestaan door mr. Koos Janssen van FNV Ledenservice en mr. Louis Everard van de VVCS.

Hoewel de voorzieningenrechter de eis van de stichting afwees, achtte hij het wel aannemelijk dat Kastoredjo de Stichting Topsport DOVO reeds toezeggingen zou hebben gedaan, waarvoor de stichting financieel tegemoet gekomen zou moeten worden. De eis die de stichting vervolgens bij de speler neerlegde was naar de mening van de VVCS echter buitenproportioneel.

Hernieuwd overleg tussen Sjaak van den Helder, directeur Algemene Zaken van de Stichting Topsport DOVO, en Edwin de Kruijff van de VVCS, heeft nu geleid tot een redelijke tegemoetkoming, die voor beide partijen aanvaardbaar is. Waarmee de zaak gelukkig naar ieders tevredenheid is opgelost.