VVCS verbolgen over uitspraken Uilenberg

11 augustus 2004

De VVCS heeft verbolgen gereageerd op recente uitspraken van Jaap Uilenberg. De technisch coördinator van de KNVB Scheidsrechters voerde in zijn voorlichtingsbijeenkomsten met name Thomas Buffel op als een speler die het komend seizoen nauwlettend in de gaten gehouden zal worden. Dit vanwege zijn vermeende neiging tot schwalbes. ‘Ontoelaatbaar’, zo laat de spelersvakbond in een brief aan KNVB-directeur Kesler weten.

Jaap Uilenberg bezoekt deze weken de BVO’s in het land om de nieuwe instructies voor het komende seizoen toe te lichten.

Daarbij geeft Uilenberg aan dat erkende ‘toneelspelers’, die gespecialiseerd zouden zijn in de schwalbe, nog nauwlettender in de gaten zullen worden gehouden. Daarbij is – zoals heel Nederland inmiddels in de pers heeft kunnen lezen – tenminste één speler, Thomas Buffel, met naam genoemd.

Uilenberg zou daaraan hebben toegevoegd dat betreffende speler het risico loopt dat hij vanwege zijn reputatie toch een kaart krijgt op het moment dat hij wel degelijk onderuit wordt gehaald.

De VVCS is van mening dat het met naam en toenaam noemen van een speler in dit verband ongepast en onprofessioneel is.

Ad Dieben, juridisch medewerker van de VVCS: ‘Door dergelijke opmerkingen wordt immers een signaal afgegeven dat de betreffende speler hard aangepakt kan worden zonder dat dit tot bestraffing leidt. Er lijkt te worden geïmpliceerd dat voor deze speler andere ‘spelregels’ van toepassing zouden zijn. Sterker nog: dat een overtreding van een tegenstander beloond kan worden met een gele kaart voor de door Uilenberg gestigmatiseerde speler. Die is immers door de beweringen van Uilenberg min of meer vogelvrij geworden.’

Ook wordt volgens de VVCS door de uitlatingen van Uilenberg een verkeerd signaal gegeven naar het publiek van de tegenstanders van Feyenoord, met alle negatieve gevolgen van dien.

Dieben: ‘Als oud-scheidsrechter zou Uilenberg toch moeten weten dat het spelen op de man niet te tolereren is.’

De VVCS heeft in een brief aan KNVB-directeur Kesler verzocht om op korte termijn maatregelen te nemen om de door de uitlatingen ontstane schade weg te nemen of zoveel mogelijk te beperken. En om er vervolgens voor te zorgen dat dergelijke uitlatingen in de toekomst achterwege zullen blijven.