Premieconflict Sparta: spelersgroep maakt gebaar om uit impasse te geraken

27 september 2004

De spelersgroep van Sparta komt het bestuur opnieuw tegemoet in het onderlinge premieconflict. In overleg met de VVCS hebben de spelers besloten het bestuur voor te stellen om een commissie onder onafhankelijk voorzitterschap in alle redelijkheid een bindend advies te laten geven waarin beide partijen zich zullen schikken. Het wachten is nu op een reactie van het bestuur.

Een delegatie van de VVCS bezocht vanmiddag de spelersgroep van Sparta om verslag uit te brengen van het onderhoud met het Sparta-bestuur van afgelopen donderdag. Daarbij werd het premievoorstel van het bestuur (een halvering ten opzichte van afgelopen seizoen) in stemming gebracht. Nadat de spelers het bestuursvoorstel unaniem afwezen werd overlegd hoe op een zo kort mogelijke termijn een oplossing gevonden kon worden.

 

Uiteindelijk gingen de spelers akkoord met een voorstel van de VVCS om een te benoemen commissie om een bindend advies te vragen. Een door de spelers en een door het bestuur aan te wijzen persoon zouden gezamenlijk een onafhankelijk voorzitter moeten kiezen, die gedrieën in alle redelijkheid tot een bindend advies zouden moeten komen wat betreft de hoogte van de verschillende premies.

 

Uiteraard werd de spelers daarbij de risico’s voorgehouden van een dergelijke procedure. De spelersgroep heeft er echter alle vertrouwen in dat de uitkomst redelijker zal zijn dan het voorstel dat nu op tafel ligt. De spelers hopen dat het bestuur deze handschoen zal opnemen.