Uitspraak UWV: werkloze spelers mogen solliciteren uitbesteden aan VVCS

16 november 2004

Lange tijd was onduidelijk hoe de officiële instanties zouden reageren op het initiatief van de VVCS om namens de spelers sollicitatiebrieven naar de clubs in het Nederlands betaald voetbal te sturen. Na een klacht van doelman Mark Verzijlberg, die zijns inziens ten onrechte een strafkorting kreeg vanwege in onvoldoende mate solliciteren, heeft UWV nu een principiële uitspraak gedaan: het daadwerkelijk solliciteren mag door een speler voortaan uitbesteed worden aan de VVCS.

Het aflopende contract van doelman Mark Verzijlberg werd in de zomer van 2003 door zijn werkgever Stormvogels/Telstar niet verlengd. Het daadwerkelijk solliciteren liet Verzijlberg vervolgens over aan de VVCS. Niettemin kreeg hij enige tijd later een strafkorting opgelegd vanwege het in onvoldoende mate solliciteren bij mogelijke nieuwe werkgevers.


Mark Verzijlberg

Naar aanleiding van een klacht van Verzijlberg, die de UVW betichtte van een onjuiste toepassing c.q. uitvoering van de wet, startte de uitkeringsinstantie een nader onderzoek. De nu bekend gemaakte uitslag is positief voor spelers die zonder club komen te zitten. Volgens UWV beroept Verzijlberg zich terecht op het feit dat hij als beroepsvoetballer niet zelf direct bij voetbalclubs kan solliciteren.

Het uitbesteden van het daadwerkelijk solliciteren aan de VVCS zal voortaan gezien worden als een sollicitatie in de zin van de werkloosheidswet. Daarmee is het initiatief van de VVCS om wekelijks namens alle aangemelde werkzoekende spelers bij de BVO’s te solliciteren nu ook officieel goedgekeurd.

Wel dient een speler nog altijd zijn werkbriefje in te vullen om de uitkeringsinstantie op de hoogte te houden van het aantal sollicitatieactiviteiten per vier weken.