Clubs achter CSR inzake automatische schorsing na rode kaart

8 december 2004

De KNVB wil na de winterstop de regel invoeren dat een rode kaart automatisch tot schorsing leidt, zelfs wanneer komt vast te staan dat de kaart onterecht gegeven werd. De Centrale Spelersraad, die in deze instemmingsrecht heeft, verzet zich reeds vanaf het begin tegen deze plannen. Op de Algemene Vergadering Betaald Voetbal hebben de clubs zich gisteren achter het standpunt van de CSR geschaard.

De CSR is van mening dat bestraffing van een speler pas mogelijk is wanneer door een onafhankelijk tuchtorgaan getoetst is of de gedragingen van de speler daadwerkelijk strafbaar zijn. Het op voorhand uitsluiten van een speler is in strijd met zowel het Nederlands- als het Europees recht. De CSR onthoudt dan ook haar instemming tot het invoeren van deze reglementswijziging.


Onterecht rood voor doelman Bas Roorda in de wedstrijd tegen Roda JC (Foto: Pro Shots) 

Mr. Louis Everard van de CSR: ‘Neem nu het geval met Bas Roorda van het afgelopen weekend. Die rode kaart is nu geseponeerd, en terecht natuurlijk. Maar als de KNVB het nu voorliggende plan consequent zou toepassen, zou de rode kaart straks automatisch tot een schorsing van minimaal één wedstrijd leiden. Ook als die bij nader inzien onterecht gegeven blijkt te zijn.’

Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal steunden de clubs de CSR in haar voornemen niet in te stemmen met de voorgenomen maatregel. De KNVB wil de sanctie automatisch gaan opleggen op verzoek van de FIFA, die de regel graag wereldwijd ingevoerd zou zien worden.