Uitspraak UWV: sollicitatieservice VVCS erkend, maar niet voor onbepaalde tijd

15 maart 2005

Afgelopen jaar nam de VVCS het initiatief om namens haar werkloze leden sollicitatiebrieven naar de clubs in het Nederlandse betaald voetbal te sturen. Doelman Mark Verzijlberg en Sergio Ommel kregen echter toch een strafkorting en tekenden hiertegen bezwaar. In reactie daarop heeft UWV nu een principiële uitspraak gedaan: het daadwerkelijk solliciteren mag door een speler voortaan uitbesteed worden aan de VVCS, maar niet voor onbepaalde tijd.

Het aflopende contract van doelman Mark Verzijlberg werd in de zomer van 2003 door zijn werkgever Stormvogels/Telstar niet verlengd. Het daadwerkelijk solliciteren liet Verzijlberg vervolgens over aan de VVCS. Niettemin kreeg hij enige tijd later een strafkorting opgelegd vanwege het in onvoldoende mate solliciteren bij mogelijke nieuwe werkgevers.

Sergio Ommel, wiens contract in 2004 – toevallig ook bij Stormvogels/Telstar – niet werd verlengd, overkwam hetzelfde.Naar aanleiding van hun klachten heeft de UWV nu officieel erkend dat de sollicitatiepool van de VVCS een geldig sollicitatiemiddel is. UWV laat echter ook weten dat bij het voortduren van de werkloosheid, met een navenante afname van de kansen om weer aan het werk te komen in het betaald voetbal, het uitsluitend solliciteren via de VVCS niet meer als voldoende wordt beschouwd.

De VVCS raadt spelers dan ook dringend aan, om problemen met het UVW te vermijden, na zes maanden ook buiten het betaald voetbal te solliciteren. De VVCS is overigens druk doende om ook voor deze sollicitaties een voorziening voor haar leden te treffen.

Als uitvloeisel van de uitspraak van de UWV heeft het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de aan Verzijlberg en Ommel opgelegde strafkortingen inmiddels geschrapt.