CFK presenteert nieuw bestuur

4 december 2005

Op zijn deelnemersvergadering van dinsdag 29 november jl. heeft de Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) vier nieuwe leden van zijn bestuur voorgesteld aan de deelnemers. Het volledige bestuur bestaat uit de volgende personen: Dr. R.L. Vreeman (voorzitter), Mr. P.Vogelzang (secretaris), Drs. M. Snoeck (penningmeester), Drs. D.J.A.M. Hermes, M.R.M. Sturkenboom, Mr. C.J. de Swart en A. Regeer.

De heren Vogelzang, De Swart en Sturkenboom zijn per 1 juli 2005 toegetreden tot het CFK-bestuur. Alle drie hebben zeer ruime ervaring in de voetbalwereld en het bedrijfs- en maatschappelijk leven.

De CFK-deelnemersvergadering van 29 november jl.

· Peter Vogelzang is lid van de raad van toezicht betaald voetbal van de KNVB. Hij was hiervoor o.a. directeur betaald voetbal van de KNVB en Korpschef van de politie in de regio Utrecht.

· Carlo de Swart is voorzitter van de raad van commissarisen van Stadion Feijenoord NV. Hij is oud-voorzitter van de raad van bestuur van de Fortis ASR-groep en bekleedt een aantal commissariaten in het bedrijfsleven.

· Martin Sturkenboom is voorzitter van de Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) en oud-voorzitter van FC Utrecht. Hij is per januari 2006 tevens lid van de raad van bestuur van Phanos NV.

· Aad Regeer is per 1 oktober 2005 tot het CFK-bestuur toegetreden. Hij is voormalig algemeen secretaris/penningmeester van het hoofdbestuur van de FNV en heeft een lange carrière achter de rug in de vakbond. Tegenwoordig bekleedt hij een aantal bestuurs- en toezichthoudende functies, onder andere in de pensioenwereld.

Met de voltooiing van het nieuwe bestuur zijn zowel de werknemers (VVCS en Unie ProProf), de werkgevers ( FBO) en de KNVB in het CFK-bestuur vertegenwoordigd.

De nieuwe bestuursleden nemen de plaats in van de teruggetreden bestuursleden J.M.P. Visschers, G. Bouwer en Mr. Th.J. van Seggelen. Zij hebben het CFK respectievelijk 28, 20 en 18 jaar gediend.

Tijdens de deelnemersvergadering kon verder worden gemeld dat het CFK een rendement op de beleggingen heeft behaald van 9,3%. Het beheerde vermogen bedraagt inmiddels ruim €500 miljoen.

Het nieuwe bestuur zette tevens de lijn uit voor de toekomst: het CFK zal zich richten op het uitvoeren van zijn kerntaken. De ontwikkelingen in de pensioenfondsenwereld op het gebied van transparantie en ‘goed bestuur’ worden daarbij goed in de gaten gehouden. In de woorden van de voorzitter: “Het CFK moet een baken van degelijkheid zijn in de snelle voetbalwereld.”

——————————————————————————————————————-

Het CFK is het fonds voor de beroepsvoetballers in Nederland. De Stichting Contractspelersfonds KNVB, zoals het fonds officieel heet, is het uitvoeringsorgaan van de overbruggings- en pensioenregeling voor de Nederlandse contractspelers.
Voor nadere informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Ben-Ivar Kolster, directeur van het CFK, telefoon 0182 – 571171.