Schadeloosstelling voor oud-Haarlem-spelers

16 februari 2001


De voormalige Haarlem-spelers Mauricio Cabeza en Jan Oosterhuis krijgen alsnog de schadeloosstelling waarop zij, nadat Haarlem vorig seizoen hun contract niet verlengde, recht meenden te hebben. De VVCS maakte de zaak met succes aanhangig bij de Arbitragecommissie van de KNVB.

Maurizio Cabeza (24) en Jan Oosterhuis (37) tekenden beiden in de zomer van 1997 hun eerste contract bij Haarlem. De spelers voldeden en hun contracten werden verlengd tot 1 juli 2000. Na het derde seizoen besloot Haarlem hun verbintenissen niet opnieuw te verlengen.

Spelers in de eerste divisie, die onder een bepaalde salarisschaal blijven, hebben recht op ontslagbescherming wanneer, bij een verlengd contract, hun dienstverband van minimaal drie jaar wordt beëindigd. Cabeza en Oosterhuis voldeden volledig aan deze criteria en dus meenden zij in aanmerking te komen voor de schadeloosstelling van één maandsalaris per contractjaar. In het geval van Cabeza en Oosterhuis ging het dus om elk drie maandsalarissen.

Haarlem en de FBO meenden de bepaling ‘ten minste drie jaar’ zo te kunnen uitleggen dat hiermee ‘drie jaar en éen dag’ bedoeld werd en aan dat criterium zouden Cabeza en Oosterhuis niet voldoen. De spelers riepen de hulp in van de VVCS, voor wie ‘tenminste drie jaar’ zoveel betekende als ‘drie jaar of meer’. De VVCS maakte de zaak namens Cabeza en Oosterhuis aanhangig bij de Arbitragecommissie van de KNVB, die de spelers en de VVCS in het gelijk stelde.

Haarlem diende alsnog drie maandsalarissen uit te betalen aan Oosterhuis (in totaal 16.500 gulden) en Cabeza (10.002 gulden).

Haarlem had tevens volgehouden dat de vakantiebijslag van Cabeza slechts aan zijn salaris was gerelateerd. De VVCS betoogde dat de vakantiebijslag over het hele inkomen – dus salaris plus premies – berekend moest worden en de Arbitragecommissie onderschreef ook hier de zienswijze van de VVCS. Haarlem werd alsnog veroordeeld tot het uitkeren van achterstallig vakantiegeld aan Cabeza van 384 gulden.

Oosterhuis en Cabeza spelen dit seizoen beiden in de hoofdklasse zaterdagamateurs: Oosterhuis bij het Veenendaalse GVVV en Cabeza bij ARC uit Alphen aan de Rijn.