VVCS en Club van Clubartsen starten dialoog

15 februari 2007

De VVCS is een regulier overleg gestart met de CCC, de overkoepelende organisatie van clubartsen en consulenten. De recente invoering van de verzwaarde dopingstraffen en de verontrustende Deense documentaire “With death on the pitch” waren de directe aanleiding voor het overleg. Door de samenwerking met de CCC wil de VVCS haar leden behoeden voor misstappen met verregaande consequenties.

De CCC, gerepresenteerd door Piet Bon en Peter van Beek, was het met de VVCS eens dat uiterste zorgvuldigheid geboden is met het gebruik van op recept te verkrijgen middelen. Het credo luidt dan ook: ‘Niet gebruiken zonder toestemming van de clubarts!’
 

Links Peter van Beek en Piet van Bon van de CCC en rechts Danny Hesp en Louis Everard van de VVCS

De VVCS vroeg de CCC na te denken over een oplossing voor clubs waar de clubarts niet iedere dag aanwezig is. Onderzocht wordt nu of het mogelijk is om voor spelers met dringende vragen een noodservice in te richten. De VVCS zal de spelers over de voortgang hiervan op de hoogte houden.

Een ander duidelijk advies betreft het gebruik van voedingssupplementen. Ook voor wat dat betreft geldt volgens de CCC: ‘Niet gebruiken!’ Voorzitter Piet Bon: “Deze middelen voegen en niets toe en kunnen altijd afkomstig zijn van een ‘vervuilde’ lopende band, met alle problemen van dien.”

Uiteraard vormde ook de schokkende Deense documentaire “With death on the pitch”onderwerp van gesprek. In deze onlangs op TV uitgezonden documentaire wordt gesuggereerd dat overmatig gebruik van ontstekingsremmers (NSAID’s) de oorzaak is van het hoge aantal hartaanvallen in de sportwereld in de afgelopen jaren. Volgens de CCC is er echter geen enkele reden tot paniek. Bon hierover: “Deze documentaire is niet gebaseerd op enige wetenschappelijke onderbouwing en geeft dan ook geen aanleiding tot verandering in het huidige beleid ten aanzien van deze middelen.”
 
Tenslotte werd afgesproken dat er tussen de VVCS en de CCC een reguliere afstemming zal plaatsvinden over de VVCS-voorlichting richting haar leden.