Positie CSR ook na structuurwijziging KNVB gehandhaafd

7 april 2001

De huidige positie van de CSR blijft ook na de structuurwijziging van de KNVB onverkort gehandhaafd. Dat heeft het KNVB-bestuur in een ontmoeting met de CSR bevestigd. Het adviesrecht, instemmingsrecht en wrakingsrecht blijven ook in de toekomst de Centrale Spelersraad bij belangrijke kwesties ter beschikking staan.
Aanstaande maandag vergaderen de clubs uit het betaald voetbal over een nieuwe bestuursstructuur van de profsectie.
De op handen zijnde structuurwijziging binnen de KNVB zal geen invloed hebben op de rechten van de Centrale Spelersraad. Dat hebben directeur Henk Kesler en de bestuursleden Gerard Bouwer, Harry van Raaij en John van Ringelenstein in een onderhoud met VVCS-stafmedewerker Ad Dieben reeds verzekerd.

De Eredivisie NV en de Coöperatieve Eerste Divisie NV worden in de toekomst organen van de KNVB met bijbehorende rechten, die onder directie van Henk Kesler komen te vallen. Zij moeten verantwoording afleggen aan een 5-koppige Raad van Toezicht, waarin twee afgevaardigden uit de Eredivisie zitting nemen, twee uit de Eerste Divisie en een nog te benoemen voorzitter. Voor deze vacature wordt de naam van Gaston Sporre veelvuldig genoemd.

Aan de belangrijke rol van de CSR zal daarbij niet getornd worden. Het adviesrecht, instemmingsrecht en wrakingsrecht zullen onverminderd gerespecteerd worden.

Dat is een belangrijke erkenning en bevestiging van de Centrale Spelersraad. De CSR-leden Mariano Bombarda (zie foto), Marc van Hintum, John van den Brom, Roy Beukenkamp, Nico Jalink en Theo Migchielsen komen 18 april voor de volgende CSR-vergadering bij elkaar.