HBO Business & Innovation

De managementopleiding voor innovatieve managers en zelfstandig ondernemers

Ben jij ondernemend en wil je jezelf verder ontwikkelen als innovatieve manager of zelfstandige? De 2-jarige hbo-deeltijdopleiding Business & Innovation leert jou kansen te zien in de markt, trends te vertalen in nieuwe producten of diensten en businessstrategieën om te zetten in praktische toepassingen. Na de deeltijdopleiding Business & Innovation heb jij je (verder) ontwikkeld tot creatieve, ondernemende (midden)manager of zelfstandig ondernemer met een gedegen businessconcept.

Leren via een virtual classroom

De lessen van de deeltijdopleiding Business & Innovation volg je vanuit huis via de virtual classroom. Hier heb je rechtstreeks en real time contact met je docent en medestudenten. Op één vaste avond in de week heb je les in een klassikale, virtuele klas. De colleges worden ook opgenomen, zodat je ze altijd kunt terugkijken. Tentamens doe je op een van onze locaties in Nederland of het buitenland. Of je nu in Nederland of in het buitenland voetbalt, met de virtual classroom van Business & Innovation heb jij alle flexibiliteit die je nodig hebt als professional. Zo wordt de combinatie voetbal en leren een stuk gemakkelijker!

Flexibele opbouw in modules

De deeltijdopleiding Business & Innovation is flexibel opgebouwd in losse modules. Iedere module duurt tien weken. De meeste studenten doen twee tot drie jaar over de managementopleiding. Heb je het een periode drukker? Geen probleem, dan doe je een stapje terug in je opleiding. Heb je vooral interesse in één van de thema’s, dan kun je ook een losse module volgen om je kennis uit te breiden. Studiepunten die je behaalt, kun je altijd inbrengen mocht je alsnog de hele opleiding doen.

Programma: thema’s van Business & Innovation

De deeltijdopleiding Business & Innovation is opgebouwd uit acht thema’s, ondergebracht in modules. In de opleiding krijgen vernieuwende businessmodellen veel aandacht. Ook de ontwikkeling van jouw personal skills is een heel belangrijk onderdeel. Niet alleen toegepaste kennis, maar ook de juiste business-skills zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle manager of ondernemer. Je rondt de opleiding in module 8 af met een gedegen onderzoek en businessplan.

Module 1

Thema: De markt, hoe bepaal ik mijn positie?
Module 1 belicht de ontwikkelingen in de markt. Door desk- en fieldresearch verdiep je jezelf in interessante trends. Verder leg je verbinding tussen interne- en externe omgevingsfactoren om zo te komen tot een businessconcept.

Vakken:

 • Marketing
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 2

Thema: Product of dienst, hoe voorzie ik in wensen en behoeften?
In module 2 wordt ingegaan op de beslissingen die je neemt bij de ontwikkeling van producten en of diensten, de plaatsbepaling en de positionering met promotie- en distributiebeslissingen.

Vakken:

 • Marketing
 • Sales
 • Communicatie
 • Marktonderzoek
 • Persoonlijke effectiviteit

Module 3

Thema: Finance
Na de eerste twee modules over markt en product en beslissingen daarover, leer je in de derde module de prijs te bepalen. Verder staan in deze module jouw competenties in financiën centraal. Welke vaardigheden in financiële planning en administratie heb je nodig als ondernemer of de ondernemende manager? Je krijgt inzicht in de verschillende (en nieuwe) verdienmodellen.

Vakken:

 • Prijsbepaling
 • Financiële planning
 • Financiële administratie
 • Verdienmodellen
 • Persoonlijke effectiviteit

 Module 4

Thema: Management 
Basisbegrippen van management en kennis van inrichting en aansturing van organisaties staan centraal in de module Management.

Vakken:

 • Management
 • Kwaliteit
 • Logistiek
 • Informatie
 • Interne communicatie
 • Innovatiemanagement
 • Persoonlijke Effectiviteit

Module 5

Thema: Processen 
In de module Processen staan de processen binnen organisaties gericht op efficiency en kwaliteitsverbetering centraal. Je leert deze zelfstandig beschrijven, opzetten en verbeteren.

Vakken:

 • Logistiek
 • Processen

Module 6

Thema:  Projectmanagement 
Module 6 gaat in op jouw competenties als projectmanager. Hoe zet je zelfstandig eenvoudige projecten op en hoe voer je deze uit?

Vakken:

 • Communicatie
 • Innovatie
 • Creativiteit
 • Organiseren
 • Persoonlijke effectiviteit

 Module 7

Thema:  Internationale oriëntatie 
Een ondernemende manager opereert steeds meer in een complexe- en internationale context. Ondernemingen zijn qua samenstelling vaak multicultureel en interdisciplinair van aard. In de module Internationale oriëntatie zoeken we verdieping op dit vlak.

Vakken:

 • Internationale marketing
 • (Inter)culturele communicatie
 • (Inter)cultureel management
 • Persoonlijke effectiviteit
 • Engels

Module 8

Thema: Businessonderzoek en Businessplan
In deze afsluitende module zet je de kennis van de voorgaande modules in om te komen tot een uitgewerkt businessmodel en/of businessplan. Je rondt de deeltijdopleiding Business & Innovation af met een samenhangend en evenwichtig rapport. Je werkt daar zelfstandig aan, waarbij docenten je begeleiden in de procesmatige aanpak. Deze afsluitende module is alleen als aparte module te volgen als je de andere 7 succesvol hebt afgerond.

Praktische informatie

Wanneer begint de opleiding?

De opleiding begint jaarlijks in de eerste week van september.

Doorstuderen na de tweejarige hbo-opleiding

Na een succesvolle afronding van de opleiding heb je de mogelijkheid om in circa 2 jaar je bachelordiploma Business & Innovation te behalen. Veel studenten vinden dit een prettig traject, omdat ze al ruime ervaring hebben met de opleiding en een goed ritme hebben opgebouwd van studeren naast het voetballen.

Studeren bij HBO Academy

De tweejarige hbo-opleiding Business & Innovation wordt door de VVCS Academy aangeboden in samenwerking met HBO Academy. Eén van onze speerpunten is de persoonlijke en intensieve begeleiding die onze studenten krijgen van de enthousiaste, professionele docenten, óók wanneer je studeert in een virtual classroom.

Investering

Het collegegeld voor de tweejarige hbo-opleiding Business & Innovation bedraagt € 3.550,- per studiejaar. Betaling in termijnen is mogelijk. Je betaalt je collegegeld dan in tien termijnen per studiejaar. De extra kosten hiervoor zijn vier euro per termijn. Het boekengeld bedraagt ongeveer € 900,00 voor de hele opleiding (dit kan wijzigen). Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de tweejarige hbo-opleiding Business & Innovation ben je in het bezit van een havo-, vwo- of mbo 4-diploma. Als je niet over één van deze diploma’s beschikt en je bent 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan de 21+ toelatingstoets. Deze toets stelt vast of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de hbo-opleiding bij ons te volgen. Voor meer informatie lees de 21+ infowijzer hier.

Intake

Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek. We bespreken dan je ambities, motivatie en de opleiding in praktische zin. We bepalen samen met jou wat jij nodig hebt om met succes en plezier de opleiding te doen.

Contact

De VVCS organiseert i.s.m. HBO Academy regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten over deze opleiding. Wil je hierbij aanwezig zijn stuur dan een mail naar Arjan Ebbinge.
• E-mail: a.ebbinge@vvcs.nl
• Telefoon: 06-42298097
• Website HBO Academy: www.hbo-academy.nl

Direct inschrijven