Marketing

Cursus Marketing

De module De Markt gaat in op de grondslagen van de marketing en ondernemerschap.

Ondernemerschap begint bij het begrijpen van de markt waarin jouw organisatie opereert of de markt die je wilt betreden met jouw idee. Het verkennen van je (mogelijke) positie in de markt is daarom een eerste stap, waarbij je niet alleen kijkt naar de kansen en bedreigingen die de markt biedt, maar ook moet afwegen hoe jouw organisatie of onderneming zich daartoe verhoudt. Is het aantrekkelijk om in deze markt te stappen? Wie zijn mijn concurrenten? Wat voegt mijn product of dienst toe aan deze markt?

Het is dus belangrijk als entrepreneur dan wel intrapreneur om te weten hoe je inzicht krijgt van jouw marktpositie. Daarbij maken we gebruik van bestaande methodieken zoals de SWOT-analyse. Op basis van de opgehaalde informatie en gegevens breng je in kaart hoe jouw organisatie zich verhoudt tot zichzelf (intern) dan wel tot de markt (extern). Hieruit definieer je vernieuwende concepten voor een product of dienst.

Je maakt kennis met marketing, marketingplanning, ontwikkelingen in de markt en de omgeving. Onderwerpen, die aan de orde komen zijn o.a.: Wat verstaan we onder de markt?, koopgedrag, positionering en marktsegmentatie. Maar ook ga je onderzoek verrichten op welke wijze je als entrepreneur dan wel intrapreneur impact kan creëren op het gebied van thema’s zoals duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en circulariteit.

Er wordt aandacht besteed aan onderzoek, in het bijzonder marktonderzoek: hoe ontwerp je een goed onderzoek en verzamel je gegevens. Hoe kan je gebruik maken van reeds bestaande bronnen (deskresearch) of haal je nieuwe informatie op (fieldresearch).

Duur 
10 weken

Startdatum
1 november 2023

Einddatum
17 januari 2024

Lesmomenten
1 avond per week (woensdag), online via MS Teams

Investering
€ 850 (exclusief eventuele boeken)

Aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden stuur een email naar academy@vvcs.nl

Direct inschrijven