Business Concepts

De module Het Product is een gecombineerde module. De 2 delen gaan over conceptontwikkeling en businessconcept.

Conceptontwikkeling

Goede ideeën komen niet zomaar uit de lucht vallen.

Ze zijn een logische samenkomst van verschillende aspecten, zoals trends en ontwikkelingen, maar ook (diep) inzicht in mensen, en natuurlijk ook van anders kijken en denken. Hoe doe je dat dan?

Zelfs een heel goed idee, dat ogenschijnlijk naadloos aansluit bij trends en ontwikkelingen en voorziet in behoeften van mensen of een probleem oplost, is niet gegarandeerd succesvol. Voordat je dus al je tijd, geld en energie stopt in het maken en lanceren van een nieuw product of dienst, is het verstandig het te valideren; te testen of het inderdaad zo goed en gewenst is bij de doelgroep als jij denkt. Daarmee kun je waardevolle inzichten op doen en je idee/concept verfijnen, en zo de kans op succes vergroten.

In dit eerste gedeelte van de module word je uitgedaagd om inzichten te verzamelen en aannames op de proef te stellen, zodat je met een open mind, unieke en kansrijke ideeën kunt genereren. Nu, en in de toekomst.

Kansen in de markt worden gebruikt voor het bedenken en ontwikkelen van nieuwe concepten. Deze kansen vormen het startpunt van deze module. Je gaat die kansen, door middel van allerlei creatieve technieken vertalen naar vernieuwende concepten.

Je gaat beginnen met nadenken over de waarde die je wilt creëren, op welke manier. Je gaat kijken naar wat waarde is, welke soorten waarden er zijn en hoe je die kunt beïnvloeden en combineren.

Je gaat doelgroepen (en hun wensen en behoeften) op verschillende manieren bestuderen en aan de slag met verschillende technieken om jezelf in een creatieve mindset te brengen en makkelijker ideeën voor innovatieve concepten te genereren. Vervolgens ga je jouw voorlopige concepten valideren: vaststellen of er behoefte naar is, of het haalbaar is en of het ‘klopt’.

Businessconcept

Bij conceptontwikkeling ben je op zoek gegaan naar nieuwe inzichten waarmee je waarde kan creëren voor de klant. Maar je wilt natuurlijk ook waarde creëren voor jezelf of jouw werkgever. Wat levert het op? En een mooi concept verkoopt zich niet vanzelf. Of toch wel?

Om jouw concept te laten renderen, moet je bedrijfsmatig gaan denken en handelen. Je moet jouw concept in de markt gaan zetten: waar, met welke boodschap, via welke kanalen, met welke middelen? En hoe ga je aan het concept verdienen, wat moet jouw concept gaan kosten? Met andere woorden: je hebt een businessmodel nodig, en een verdienmodel.

En wat te denken van jouw mogelijke concurrenten. Die zitten ook niet stil. Je zal dus ook inzicht moeten krijgen welke partijen in dezelfde vijver vissen. En hoe wil je dan onderscheidend zijn ten opzichte van deze concurrenten?

Een ander thema waar bedrijven niet aan voorbij kunnen gaan is duurzaam ondernemen. Wat houdt dit in? Maatschappelijk impact creëren, ecologisch/milieubewust ondernemen, ethisch ondernemen… het zijn enkele sub-onderwerpen die horen bij dit thema. En voor wie doe je dit?

Je gaat je verdiepen in businessmodellen; uit welke elementen bestaan ze, hoe zorg je voor samenhang tussen de elementen? Omdat we ‘out-of-the-box’ willen blijven denken (ook het creëren van een businessmodel is een creatief proces), gaan we businessmodellen van zowel ‘gewone’ succesvolle en minder succesvolle bedrijven analyseren als van succesvolle en minder succesvolle bedrijven. Je gaat je verdiepen in wat het betekent als we zeggen dat een bedrijf ‘rendabel’ is en in hoe je er voor zorgt

dat een bedrijf rendabel is en blijft. Dat heeft natuurlijk met kosten en opbrengsten te maken, maar ook met bedrijfsvoering, lange termijn denken en schaalbaarheid.

Je gaat kijken hoe je duurzaamheid een plaats kan geven in jouw businessmodel.

Vervolgens ga je, gewapend met jouw kennis over businessmodellen en rentabiliteit, aan de slag met verdienmodellen. Welke soorten verdienmodellen zijn er allemaal? Hoe kun je ten aanzien van een verdienmodel ‘out-of-the-box’ denken?

Duur
20 weken

Startdatum
24 januari 2024

Einddatum
5 juni 2024

Lesmomenten
1 avond per week (woensdag), online via Teams

Investering
€ 1.700 (exclusief eventuele boeken)

Aanmelden
Wil je meer informatie of jezelf aanmelden stuur een email naar academy@vvcs.nl

Direct inschrijven