Algemene Ledenvergadering VVCS in Ahoy Rotterdam

16 februari 2017

Gisteravond vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VVCS plaats.

Dit jaar werd als vergaderlocatie voor Ahoy Rotterdam gekozen, met aansluitend een bezoek aan het ABN Amro World Tennis Tournament. Naast het bestuur, het voltallig personeel was een groot aantal (oud)spelers aanwezig.

Na het openingswoord van Danny Hesp volgde een uitleg van het financieel jaarverslag over het seizoen 2015/2016 en de begroting voor het huidige seizoen 2016/2017. Na de financiën passeerden in een jaaroverzicht enkele belangrijke VVCS gebeurtenissen uit het voorbije jaar de revue.

Uit de vele door de VVCS behandelde juridische dossiers werden enkele dossiers met een bijzondere lading kort gememoreerd. Dit betrof zowel zaken, welke zich afspeeleden in eigen land, als in het buitenland. De aanwezige leden bleken zeer tevreden met het huidige uitgebreide dienstenpakket van de VVCS. De opdracht van hen is dan ook om te proberen dit op het huidige hoge niveau te houden.

Na het nuttigen van een hapje en drankje in de ABN Amro lounge vetrokken alle aanwezigen naar de grote zaal om de wedstrijden bij te wonen. Al met al kan dus gesproken worden van een even nuttig als geslaagd evenement.