Algemene ledenvergadering 2014 in Amsterdam gehouden

18 februari 2014

 

 Gisteren, maandag 17 februari, hield de VVCS haar jaarlijkse ledenvergadering.

De opkomst was groot, er was maar net genoeg plek op de rondvaartboot. De vergadering werd gecombineerd met een rondvaart door de grachten van Amsterdam afgewisseld met een 3-gangen diner bij diverse restaurants.

Natuurlijk erg gezellig, maar eerst dienden de serieuze zaken te worden afgehandeld. Nadat VVCS directeur Louis Everard het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen had gepresenteerd werd het bestuur decharge verleend door alle aanwezige spelers. Ook de begroting werd goedgekeurd.

VVCS voorzitter Danny Hesp lichtte kort de werkzaamheden als verricht in het afgelopen jaar toe. Dieptepunt was natuurlijk het faillissement van zowel AGOVV als Veendam, hetgeen toch weer verlies aan werkgelegenheid tot gevolg had. De VVCS heeft haar leden bij AGOVV en Veendam  niet alleen bijgestaan met alle perikelen rond de aanvraag WW, maar ook met de overgang naar clubs in zowel betaald- als amateurvoetbal. Ook het vonnis van het gerechtshof in Amsterdam inzake de tv-rechtenprocedure werd nader toegelicht. Positief zijn de cijfers van de VVCS Academy, waar inmiddels meer dan 120 voetballers aan studeren. Ook de spelersbegeleiding heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet en inmiddels zijn Tom Caluwe en Bas v/d Brink aan het team toegevoegd.

Speerpunten van het komende jaar bij monde van Hesp zijn onder andere de vernieuwing van de cao, de nieuwe reglementering van agenten en uiteraard een verdere uitbreiding van het dienstenpakket van de VVCS.

Na afloop van de vergadering en het diner toog een ieder nog even naar het centrum van Amsterdam om een laatste versnapering te nuttigen.