Bachelors in het zonnetje gezet

22 maart 2018

Op 20 maart 2018 ontvingen Richard Stolte, Mats van Huijgevoort, Oscar Wilffert en Tim Bakens hun HBO Bachelor-diploma op het kantoor van de VVCS in Hoofddorp. Met het in ontvangst nemen hiervan sloten zij hun HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap officieel af.

De geslaagden ontvingen hun diploma in aanwezigheid van ouders, partners, vrienden en medewerkers van opleidingspartner HBO Drechtsteden. Tijdens de uitreiking sprak afstudeerbegeleider, Rob Pranger, de Bachelors nog een laatste keer met mooie woorden toe. Ook VVCS-voorzitter Danny Hesp sprak zijn waardering uit voor de door hen geleverde prestatie. Hij benadrukte daarbij dat het niet zo vanzelfsprekend is dat een profvoetballer gedurende zijn voetbalcarrière begint aan een HBO-studie en deze ook nog weet af te ronden.

De VVCS gaat ervan uit dat Richard, Mats, Oscar en Tim, met hun Bachelor op zak, een mooie maatschappelijke carrière tegemoet gaan en wensen hen hierbij veel succes toe.