Buitensporige straf André Onana

11 februari 2021

VVCS is het volstrekt oneens met de sanctie van 1 jaar die André Onana (Ajax) is opgelegd. VVCS blijft een systeem veroordelen waarbij sporters die niet de intentie hebben vals te spelen, voor langere tijd van de uitoefening van hun beroep worden uitgesloten. Deze sanctie heeft enorme gevolgen voor de professionele carrière van de speler en heeft een enorme impact op het welzijn van de betrokken speler.

De UEFA volgt het verweer van Onana dat het een vergissing betreft. Dat hij op 30 oktober een verkeerd pilletje nam, om hoofdpijn te temperen. Om die reden krijgt hij niet de ‘gebruikelijke’ 4 jaar aangesmeerd, maar wordt zijn straf ‘beperkt’ tot 1 jaar.
Eén jaar is evenwel een eeuwigheid in de carrière van een profvoetballer… Een carrière die sowieso al kort is. De vraag is hoe je een speler zomaar een jaar kan schorsen, als je er zelf van overtuigd bent dat er een vergissing in het spel is ?

De schorsing op zich is al buiten proportie, maar het idee dat de speler gedurende de schorsing niet eens met de rest van het team mag meetrainen is volstrekt onbegrijpelijk.
Deze onrechtvaardigheid, die geen enkele toegevoegde waarde heeft en leidt tot het onnodig isoleren van profvoetballers, moet eveneens dringend worden teruggedraaid.

VVCS heeft er goede hoop op dat de straf van André Onana door het CAS alsnog ongedaan wordt gemaakt (of sterk gereduceerd wordt), maar deze zaak toont nog maar eens de noodzaak om de regels te herstructureren.
De internationale spelersorganisatie FIFPRO heeft aangekondigd de aanpak van de antidopingregelgeving opnieuw aan te kaarten met de uitdrukkelijke eis dat werknemers- en werkgeversorganisaties aanzienlijk meer invloed krijgen bij het opstellen van de dopingregels en de gevolgen ervan.

Wordt vervolgd!

Foto: ProShots