Cursus Startend Ondernemerschap in november weer van start

18 oktober 2017

Ook dit studiejaar zijn de verschillende cursussen weer in trek onder de profvoetballers. Dit leverde alweer de nodige aanmeldingen op.

Zo zijn er verschillende deelnemers gestart met de cursussen Prestatiepsychologie en Management Start. De eerstvolgende cursus die van start gaat is Startend Ondernemerschap. Deze cursus is traditiegetrouw in trek bij veel profvoetballers en hiervoor hebben zich dan ook alweer velen aangemeld.

De cursus gaat 14 november van start en wordt samen gevolgd met overige topsporters die de Hbo-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap volgen aan de VVCS Academy.

Het is niet verwonderlijk dat veel topsporters kiezen voor deze cursus. Immers, zij passen het ondernemend denken en handelen al veelvuldig toe tijdens hun sportcarrière. Veel van hen willen deze kwaliteit dan ook vertalen richting een succesvolle eigen onderneming.

Door het volgen van deze cursus leer je wat er verwacht wordt van een ondernemer. Tijdens de cursus wordt tevens ingegaan op de persoonlijke competenties die je als topsporter reeds hebt, verder dient te ontwikkelen en hoe je deze kunt inzetten als ondernemer. Enkele onderdelen die aan bod komen zijn:

– Gedrags- en taakcompetenties; uw persoonlijk profiel zoals het nu is en zoals u wilt dat het wordt;
– Het maken van een sterkte/zwakteanalyse voor de onderneming die u wilt drijven en het daaraan verbinden van doelgerichte activiteiten;
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen;
– Doelen stellen, doelgericht werken en het bewaken van doelbereiking;
– De organisatie en die van concullega’s;
– Uw administratie en de computer;
– Financiële administratie en financieel management.

Net als de meeste andere cursussen van de VVCS Academy, zal ook deze cursus gegeven worden via de virtuele klas. Dit betekent voor de cursus Startend Ondernemerschap dat je wekelijks een online-college van gemiddeld anderhalf uur volgt. De colleges zijn op dinsdagavond. De cursus duurt circa 2,5 maand en wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat behaalt men het certificaat Startend Ondernemer.  Dit certificaat geeft tevens vrijstellingen voor de HBO-studie Topsportmanagement & Ondernemerschap van de VVCS Academy.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arjan Ebbinge. Hij is telefonisch bereikbaar via: 06 422 98 097 of via e-mail: a.ebbinge@vvcs.nl