Deelnemers TCIII-Pilot ontvangen hun diploma

25 september 2014

Deze week ontvingen alle 16 deelnemers aan de TCIII-pilot hun diploma. Zij ontvingen dit diploma uit handen van hun docent Bart Lochgies. De VVCS is als medeorganisator van deze pilot natuurlijk trots op een slagingspercentage van 100%.

De KNVB benadrukte tijdens de diploma-uitreiking bij monde van Nico Romeijn (Manager Voetbal Academie KNVB) nog maar eens erg blij te zijn met de uitwerking van deze pilotgroep. Zo was het opvallend dat er in deze groep geen enkele afvaller was en het niveau van de cursus derhalve erg hoog bleef.

De VVCS is er van overtuigd dat dit mooie resultaat zich laat verklaren door het feit dat tegenwoordig sprake is van maatwerk. Anders dan in het verleden werd nu wel rekening gehouden met de trainingsschema’s van de nog actieve contractspelers.
In goed overleg met de deelnemers werd er voor gekozen voor  klassikale lesdagen op woensdag in de namiddag, op centraal gelegen locaties in Nederland.

De KNVB beaamt dit en gezien het succes is de huidige pilot omgezet in een vaste, jaarlijkse opleiding. Zo zijn er nu alweer twee groepen van start gegaan en zal er in februari 2015 wederom de mogelijkheid voor (ex-)contractspelers zijn om met de versnelde  TCIII-cursus te starten.

De VVCS is hier uiteraard erg verheugd mee. De VVCS beseft dat dit natuurlijk mede te danken is aan de inzet van de deelnemers van de pilot-groep. De VVCS wil dan ook de volgende deelnemers hiervoor danken en feliciteren met het door hen behaalde TCIII-diploma:

– Jhon van Beukering
– Daan Disveld
– Stan Bijl
– Nicky Hofs
– Daniël Nijhuis
– Karim Bridji
– Jeroen Verhoeven
– Edwin Linssen
– Arne van Geffen
– Mark Looms
– Remco v/d Schaaf
– Ivo Rossen
– Ruud v/d Rijt
– Geert-Arend Roorda
– Michel Breuer
– Denny Landzaat