VVCS Schuldhulpverlening

Stichting Schuldhulpverlening

De schuldenproblematiek onder (ex) voetballers neemt hand over hand toe. Steeds vaker wordt een beroep op de VVCS gedaan om spelers bij te staan bij het regelen van hun schulden. Het bestuur van de VVCS heeft, om deze activiteit verder vorm en inhoud te geven, besloten tot de oprichting van de Stichting Schuldhulpverlening VVCS. Het bestuur van de Stichting Schuldhulpverlening VVCS wordt gevormd door: Mr. Wil van Megen (voorzitter), Ivo Ouwehand (secretaris) en Ad Dieben (bestuurslid).

Door de VVCS wordt kosteloos mankracht ter beschikking gesteld aan de Stichting Schuldhulpverlening VVCS. Tevens wordt extern expertise ingehuurd. Het team van schuldhulpverleners wordt gevormd door: Mr. Louis Everard en Marry van Koot.

Wat is schuldhulpverlening?

Goede schuldhulpverlening bestaat uit twee componenten, te weten het daadwerkelijk regelen van de schulden, en het aanpakken van de oorzaken welke tot de schuldpositie hebben geleid. Een goed eindresultaat, zeker om te voorkomen dat opnieuw schulden worden opgebouwd, is slechts mogelijk als beide componenten voldoende aandacht krijgen. Dat zal voor een ieder anders zijn, waardoor er een op de persoon afgestemd behandelingsplan wordt gemaakt. Er is derhalve sprake van maatwerk. Uitgangspunt blijft dat wij de handvatten aanrijken, maar dat je het uiteindelijk zelf moet oplossen.

Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening draait niet alleen om het regelen van de schulden. Iemand met financiële problemen wordt vaak geconfronteerd met andere problemen. Het oplopen van de schulden kan uitmonden in het slechter functioneren op het werk en in relatieproblemen. Voorkomen moet worden dat de schuldenaar in een neerwaartse spiraal komt. Hoe is de problematiek ontstaan en op welke wijze moet die in de toekomst worden voorkomen, zijn vragen waar het antwoord op gezocht moet worden. Er is er slechts één die kan voorkomen dat nieuwe schulden worden gemaakt, en dat is de schuldenaar zelf. De schuldhulpverlening is er dan ook op gericht dat de schuldenaar zelf weer de regie gaat voeren, en ervaart wat hij zelf aan zijn situatie kan veranderen.

Kosten schuldhulpverlening

Voor leden van de VVCS is de schuldhulpverlening kosteloos. In overleg met het Contractspelersfonds KNVB (CFK) kunnen ook spelers die deelnemer zijn van het overbruggingsfonds van het CFK, een beroep doen op de schuldhulpverlening van de Stichting.

Vragen?

Of het nu voorgaande tekst betreft, of dat je andere vragen hebt, aarzel niet en bel dan naar het kantoor van de VVCS (023-5546930) of stuur een email naar info@vvcs.nl.