EINDE CONTRACT PER 30 JUNI? Wat nu?

31 maart 2017

Loopt jouw eerste contract af of heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en wil je zeker weten of je recht hebt op een schadeloosstelling en/of transitievergoeding?

“Weet jij dat voor contracten welke per 1 juli 2017 aflopen geldt dat spelers recht kunnen hebben op zowel de schadeloosstelling als de transitievergoeding?”

Eerste contract
Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Dit betekent zoveel dat niemand hier  iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. De club is sinds 1 januari 2015 echter wel verplicht de speler minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk aan te  zeggen.

Verlengd contract
In de CAO is bepaald dat wanneer je als speler een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract hebt en de club besloot dat zij niet verder wil met jou, dan moet de club jou dit per aangetekende brief uiterlijk op 31 maart laten weten. Deed de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2017/2018 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden voor het nu nog lopende seizoen 2016/2017. Wil je dit niet dan moet je zelf uiterlijk op 15 mei per aangetekende brief opzeggen.

Nieuw: De aanzegplicht
Per 1 januari 2015 geldt namelijk de aanzegplicht voor alle contracten welke voor bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten. Omdat wij in het betaald voetbal alleen  contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een iedere speler hier mee te maken. Ook de spelers met een opgezegd verlengd contract.

Nieuw: De transitievergoeding
Deze vergoeding werd ingevoerd voor per of na 1 juli 2015 aflopende contracten. Oftewel, hier krijgen wij in het voetbal deze zomer voor de tweede keer mee van doen. De transitievergoeding is van toepassing voor werknemers (dus ook voetballers) die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij een werkgever en van wie het contract op initiatief van de werkgever werd beëindigd zonder dat de werknemer hiervan een verwijt kan worden gemaakt. 
 
De schadeloosstelling
Conform de CAO kan een speler na beëindiging van zijn verlengde contract door de club recht hebben op een schadeloosstelling. Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen.

Heb je vragen of hulp nodig?
Loopt jouw eerste contract af of heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en wil je zeker weten of je recht hebt op een schadeloosstelling en/of transitievergoeding, en zo ja, hoe hoog dat (totale) bedrag dan behoort te zijn. Weet dat voor contracten welke per 1 juli 2017 aflopen geldt dat spelers recht kunnen hebben op zowel de schadeloosstelling als de transitievergoeding.
Heb je daarover vragen, neem dan geen risico en bel het kantoor van de VVCS, 023-5546930. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de aanzegplicht en het schriftelijk opzeggen door spelers voor 15 mei.