FIFA TMS resultaten over augustus doen de wenkbrauwen fronsen

26 september 2016

Het grote voordeel van de FIFA TMS gegevens is dat deze objectief en juist zijn. Daarom zijn conclusies gebaseerd op dergelijke cijfers ook bruikbaar.

Kijk je naar het totaal aantal internationale transfers tijdens de meest recente transferperiode, dan waren dat er wereldwijd bijna 13.000. In vergelijking tot eerdere jaren betekent dit wederom een, weliswaar bescheiden, stijging. Dit zal niemand echt verbazen.
Gegeven nogal wat zeer forse transfersommen, welke deze zomer ook publicitair al veel aandacht kregen, is het evenmin verrassend dat het totaal aan transfervergoedingen uitgegeven bedrag steeg. Hier kan gerust gesproken over een substantiële stijging. Bedroeg dat totaal in 2012 “nog maar” 2,5 miljard USD, schoot dit in 2016 door tot bijna 4,5 miljard.

Van de top 20 “spenders” vind je er 11 in Engeland. Aan kop staat Manchester City met een totaal uitgegeven bedrag van 231 miljoen Euro, gevolgd door Manchester United met 185 miljoen Euro. Nummer drie is Juventus, dat deze zomer € 176 miljoen uitgaf. Dat de inkomsten van de in de Premier League uitkomende teams groeit en groeit is ook te zien aan de aanwezigheid van clubs als Bournemouth en Watford in de top 20. In totaal spendeerden de Engelse clubs 1,167miljard USD en staan hiermee uiteraard op plaats 1 met werkelijk een straatlengte voor op de nummer 2, Duitsland, waar gezamenlijk 522 miljoen USD werd uitgegeven. Alle top 20 clubs zijn afkomstig uit de zgn. Big 5. Dat zijn Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Buitengewoon opvallend is dat waar er de voorbije jaren er altijd sprake was van een stijging van de spelerssalarissen, er dit jaar voor het eerst sprake is van een daling van dat totaal. Waar er tussen 2013 en 2015 sprake was van bijna een verdubbeling tot 1,9 miljard USD, bleef de teller deze zomer staan op nog geen 1,8 miljard.
Buitengewoon opvallend is dat naast deze daling der spelerssalarissen er sprake was van excessieve stijging van het totaal van de aan intermediairs (voorheen de door de FIFA gelicentieerde agenten) betaalde (commissie-)vergoedingen. De 88 miljoen USD van vorig jaar lijken een schijntje vergeleken bij de 133 miljoen welke de clubs gezamenlijk betaalden. Eén van de voordelen van de nieuwe FIFA regelgeving ter zake zou volgens de architecten hiervan zijn dat de aan agenten te betalen vergoedingen flink zouden dalen… Hoe anders kan de realiteit zijn? Overigens is ook zonder meer opvallend dat de bedragen, welke door de “verkopende” clubs worden betaald, de zgn. aandelen in transfersommen, fors stegen.
Spanje is het land waarheen de meeste spelers werden getransfereerd en tevens het land dat het hoogste totaal aan transferinkomsten ontving. De Spaanse clubs konden 469 miljoen bijschrijven afkomstig van internationale transfers.