Grondig en voortvarend onderzoek kunstgras infill vereist

11 oktober 2016

Foto: ANP

De VVCS is blij met de commotie naar aanleiding van het Zembla programma over kunstgras infill. Eindelijk lijkt dit te leiden tot wel grondig en voortvarend onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het voetballen op rubbergranulaat.

Medio 2006 sprak de VVCS al haar bezorgdheid uit over mogelijk gevaar voor de gezondheid van spelers. Dit leidde toen tot het bewuste onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit Instituut, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (!), kwam toen naar buiten met de geruststellende en sussende conclusie dat er bij het sporten op rubbergranulaat geen risico’s voor de gezondheid te verwachten zijn. Dit is de letterlijke tekst van het RIVM.
Nu wordt duidelijk hoe ongelooflijk beperkt van omvang en matig van kwaliteit dat “onderzoek” is geweest.
De VVCS was dan ook verbijsterd toen minister Schippers alleen wist uit te brengen dat de BBQ bedreigender voor de gezondheid zou zijn dan het voetballen op mogelijk kankerverwekkende rubberkorrels. Ook de KNVB, de trotse eigenaar van een veilig kurk infill veld, volstond met een wel heel vlakke en neutrale reactie, waarbij men dekking zocht achter het door Zembla gekraakte RIVM onderzoekje. Om het geheel nog ongeloofwaardiger te maken werd er zijdens het RIVM plotseling geadviseerd om “goed te douchen na het spelen op rubbergranulaat”. Het was net of we Jacob Zuma hoorden zeggen dat een goede douche na de seks het risico op aids bijzonder verkleint …

Zoals gezegd is het hoog tijd voor een grondig onderzoek, waarbij de beschikbare literatuur niet alleen selectief wordt gebruikt.

Ook in de VS blijkt de bezorgdheid al jaren groot. Ook daar wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe het verklaard kan worden dat van een selectie van 38 relatief jonge voetbalspelers die aan kanker lijden er 34 keeper blijken te zijn die al jarenlang intensief op rubber granulaat trainen.
Natuurlijk moeten we waken voor te snelle en niet wetenschappelijk onderbouwde conclusies, maar het verwijzen naar een kennelijk ondeugdelijk RIVM onderzoekje moet ook stoppen.

Gelijk Zembla dook ook NBC News in deze materie. Zij kwamen met een drietal wetenschappelijke studies uit 2006 en 2013 van Amerikaanse en Noorse bodem, die toch tenminste reden geven tot bezorgdheid.

De VVCS is bezig met een inventarisatie van alle door de Nederlandse BVO’s gebruikte infill op hun kunstgrasvelden. Zij heeft hiertoe contact met alle aanvoerders. Uiteraard zal de VVCS naar aanleiding hiervan in contact treden met de betrokken clubs en de KNVB.